Huomioi, että 6.7.0 versio toimii ainoastaan Windows 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Ohjelmisto on suunniteltu toimimaan Windows 10 käyttöjärjestelmässä.

Palvelimella olevat ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuri-tiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win -kotisivuilta valikosta Tuki – Ladattavat tiedostot – Ajurit ja apuohjelmat.

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.7.0 (1.12.2020)

Yksityiskohtainen muutoslista

Edellisen version 6.6.4 muutokset

Seuraavan version 6.7.1 muutokset

1 Yleistä

Ohjelman asennus

 • Uudet kooditiedostot dat ja system_67.dat:
  • Lisätty system_67.dat -tiedostoon InfraModel PlanFeature-tyypit ja ominaisuudet: Mahdollistaa IM4-vaatimusten mukaisen tiedonsiirron kaapeleille (IM_cable), aidoille (IM_fence), jalustoille (IM_footing), kaiteille (IM_railing) ja pintarakenteille (IM_surfaceStructure).
 • Lisätty kairausesimerkkitiedostoonkr.tdw puuttuneet päivämäärät ja tutkimuskohtaiset tunnukset.
 • Poistettu asetustiedostojen päivitys versiosta 6.3.
 • Poistettu 64 asennuspakettien ja ohjelmien nimistä, kaikki on nyt oletuksena 64-bittistä.
 • Poistettu asennuspaketista vanha 3D-Win_Tierakenneohje_53.pdf.
 • Asennus ei enää kopioi PDF-dokumentteja käyttäjän asetushakemiston Document-alihakemistoon.
 • Lisätty ensiasennukseen uusia oletusmuuntimia. Ohjelmapäivityksen yhteydessä lue uudet muuntimet ini -tiedoston avulla.
  • Drill Plan List -tekstimuunnin porareikien listausta varten.
  • CSV (Xsite) ja LandXML (Xsite) muuntimet Xsite Manage -palvelun toteumapisteiden lukemiseen.
  • Dxf2 (Xsite background) kirjoitusmuunnin Landnova taustakarttojen kirjoitukseen.
  • Dxf2 (Xsite warning 200) kirjoitusmuunnin Landnova varoituskarttojen kirjoitukseen.
 • Päivitetty asennuspakettiin 2.33.dat -kooditiedosto.
 • Lisätty asennuspakettiin dat, jossa raidenuotituksen käyttämät pinnat ja koodit.

Piirto

 • Laskentalinjan paaluluvut piirretään nyt aina kohtisuoraan linjaan nähden
 • Tiedostokohtainen läpinäkyvyysprosentti toimii nyt DirectDraw-piirron kanssa kaikille tiedostotyypeille.


Käyttöliittymä                                           ( Asetukset – Käyttöliittymä)

 • Lisätty käyttöliittymäasetus toimintojen liikuttamiseen ikkunan mukana: Siirrä toimintoja ikkunan mukana.
  • Toiminnot liikkuvat sidottuna vasempaan tai oikeaan laitaan sijainnin mukaan. Oletuksena muut ikkunat (esim. Elementtien valinta-ikkuna) eivät liiku pääikkunan mukana, Shift-näppäimen kanssa liikkuvat.


2 Tiedosto ja hakemisto

 • Lisätty otsikkotauluun uusi asetus hakemaan LEG-määrittelyn symbolit kaikista tiedostoista.
 • Muuntimien alkutiedostomakrot toimivat nyt myös otsikkotaulun kanssa.
 • Lisätty asennuspakettiin uusia otsikkoesimerkkejä (TIT-tiedostot): kopioituvat automaattisesti Käyttäjähakemiston Title -kansioon, jos kansiossa ei ole entuudestaan saman nimisiä
  • Uusi rakennuspiirustuksen nimiöesimerkki tit.
  • Esimerkki tit näyttää miten LEG-määrittelyllä listataan yleisimpien koodien symbolit.
  • tit toimii kaivoviitteiden kanssa ja näyttää myös liitetiedostona olevan valokuvan.

3 Formaatit

Yleistä

 • Muunninlistan vihjetekstit näyttävät muuntimen nimen lisäksi sen käyttämät tiedostopäätteet.

 • Lisätty yleisesti käytetty TKY-tiedostopääte Xpower-muuntimen oletusasetuksiin.
 • Lisätty uusia makroja:
  • #TRIANGLES näyttää aktiivisen kolmioverkon näkyvien kolmioiden määrä
  • #TOTALLENGTH ja #AVERAGELENGTH laskevat tiedoston viivojen yhteispituuden ja keskiarvopituuden.
  • #TOTALAREA ja #AVERAGEAREA laskevat tiedoston alueiden yhteispinta-alan ja keskiarvopinta-alan.
  • Pituusmakrot toimivat myös poikki- ja pituusleikkaustiedostoille sekä
 • Poistettu vanha User=4 Iredes erikoisasetus, korvautuu makroilla #TOTALLENGTH ja #AVERAGELENGTH.
 • Optimoitu muunninlistan täyttöä, aukeaa nyt nopeammin pitkien listojen kanssa.
 • Muunninlista käyttää nyt luonnollista numerojärjestystä (Muunnin2 on listassa ennen kuin Muunnin10).
 • Korjattu samannimisten kohdetyyppien ja ominaisuuksien käsittelyä GML-luvussa.
 • Poistettu kaikki havaintokirjaformaatit ja vanha xcable-formaatti.
 • Poistettu vanhoja tiegeometriaformaatteja: PPL/TVE, Teku ja Xroad list.
 • Nimetty uudelleen Trimblen muunninfunktiot: TrimbleDC, TrimbleLocus (Xcity), TrimbleNIS (Xpower) ja TrimbleTTM.

CAD-formaatit

Muutoksia CAD-tiedostojen käsittelyyn:

 • Poistettu vanhat DXF-muuntimet (vektori ja maastomalli), korvautuvat uusilla Dwg2/Dxf2-muuntimilla.

LandXML / Inframodel

Muutoksia LandXML/Inframodel käsittelyyn:

 • PlanFeature-kohteiden kirjoittaminen antaa varoituksen puuttuvista pakollisista ominaisuuksista.
 • PlanFeatures-osioiden luku Avaa LandXML -toiminnolla käsittelee nimen paremmin.
 • Lisätty Stringline-viivojen luku ja kirjoitus:
  • Luettaessa viivoille laitetaan Stringline-pintatunnus ja keskilinjan nimi IM:centreLine-ominaisuuteen.
  • Kirjoitettaessa vähintään yhdeltä viivalta on löydyttävä IM:centreLine-ominaisuus, jossa keskilinjan T2.
  • Kirjoitettaessa viivat järjestetään vasemmalta oikealle keskilinjaa lähinnä olevan pisteen mukaan.
 • Muutoksia CgPoint-pisteiden lukuun:
  • Pisteille luetaan nyt myös desc- ja oid-ominaisuudet.
  • Pintatunnus luetaan CgPoints-hierarkian toiselta tasolta, joko code- tai name-ominaisuudesta.
 • Putkiverkkojen luku toimii nyt myös perus LandXML-tiedostoista ilman IM4-laajennoksia.

Raidegeometria

 • Lisätty raidegeometrioiden kallistusten (cant) luku LandXML-tiedostosta:
 • Eivät toistaiseksi tallennu 3D-Winin geometriatiedostojen mukana.
 • Muutettu raidegeometrioiden kirjoitusta ilman InfraModel-asetusta:
 • Käyttää kilometripaaluille Trimblen ymmärtämää perus LandXML-muotoa.
 • Lisää nollasta alkaviin raidegeometrian paaluihin ensimmäisen kilometripaalun paikan.

Tekla -kairausformaatti

 • Tekla-kairausformaatin päivämäärien puuttuvaksi vuosisadaksi lisätään 2000, jos vuosi on pienempi kuin 70.

Geonic-formaatti

Muutoksia Geonic-formaattiin Elisan kaapeleita varten:

 • Lisätty kirjoitukseen erikoisasetukset DepthAttribute ja DepthLimit vajaan syvyyden kä
 • DepthAttribute määrää ominaisuuden, jossa on kaapelin syvyys ja DepthLimit minimisyvyyden.
 • Jos syvyys on alle minimisyvyyden, kirjoitetaan kaapelin koodiksi vajaan syvyyden koodi.

Gltf-formaatti (json-pohjainen formaatti 3D-malleille)

Muutoksia glTF-tiedostojen kirjoitukseen:

 • Lisätty vektoritiedostojen ja tiegeometrioiden kirjoitusmuuntimet.
 • Lisätty optio Cesium 3D-tiilien kirjoittamiseen maapallokeskisissä
 • Lisätty optio tasaisten normaalien kirjoittamiseen, verkon kulmat jäävät terä
 • Piirtotiedossa määritelty viivakohtainen väri siirtyy oikein viivojen materiaaliksi.
 • Lisätty asetus nostamaan taiteviivoja hieman ylöspäin, jotta ne erottuvat mallista paremmin.

VR -raidegeometriaformaatti

Muutoksia VR:n raidegeometriaformaattiin

 • Luettaessa kilometripaalut tallennetaan oikealle pituusmittausraiteelle.
 • Korjattu kulmien arvot, 4. asteen käyrien tyyppi ja elementin nimen luku.
 • LandXML-geometriasta voidaan kirjoittaa kallistustieto (cant) VR -formaattiin.

4 Editointi

Yleistä

 • Lisätty piirtotietoihin läpinäkyvyysprosentti.

Pisteryhmän editointi                               ( Editointi – Pisteet – Ryhmä)

 • Pisteryhmän editoinnin viivan ja tunnuksen selauspainikkeet osaavat hakea maksimiarvot aktiiviselta tiedostolta.

Katkaise viivat -viivatyökalu                     ( Editointi – Viivat – Työkalut)

Lisätty Katkaise viivat -viivatyökaluun Shift-optio siirtämään ominaisuudet:

 • Kahden pisteen viivojen katkaisussa siirtää osion loppupisteen ominaisuudet viivalle.
 • Hajapisteiksi muuttamisessa siirtää viivan ominaisuudet hajapisteille.
 • Toiminto ei enää automaattisesti numeroi kahden pisteen viivoja uusiksi.

Liitä saareke alueeseen -viivatyökalu      ( Editointi – Viivat – Työkalut)

Muutoksia saarekkeiden lisäystyökaluun:

 • Korjattu vain valittujen viivojen käsittely.
 • Lisätty saarekkeiden jako erillisiksi viivoiksi Alt-näppäimen kanssa.

Linearisointi                                              ( Editointi – Viivat – Linearisointi)

Muutoksia linearisointiin:

 • Lisätty asetus käsittelemään vain valitut viivat.
 • Lisätty asetus viivaosion maksimipituudelle.

Editoi ominaisuuksia                                 ( Editointi – Ominaisuudet – Editointi)

 • Ominaisuuden arvon editointi käsittelee nyt oikein lyhennetyt tiedostopolut.

Kaivoviite                                                  ( Editointi – Tekstit – Kaivoviite)

 • Kaivoviitteen laskenta Shift-näppäimen kanssa pakottaa viitteiden laskennan uudella etäisyydellä.

5 Laskenta

Yleistä

 • Lisätty linjalaskentaan erillinen pystygeometrian ylityksen käsittely:
  • Toimii kuten A-mitan ylitys eli varoittaa punaisella värillä ylityksestä.
  • Käyttää samaa arvoa kuin pystygeometrian linjalaskennan A-mitan tarkistus.
 • Lisätty tuki maapallokeskiselle WGS 84 / ECEF -koordinaatistolle (EPSG 4978).
 • Muutoksia Helmert -muunnosten ajamiseen:
  • Lista on nyt kelluva, eikä sulkeudu automaattisesti muunnoksen ajamisen jä
  • Muunnoksen ajaminen Ctrl-näppäimen kanssa ajaa sen toiseen suuntaan.
 • Poistettu vanha havaintokirjojen laskenta.

6 Maastomalli

Yleistä

 • Poistettu korkeuskäyrien erillinen pehmennystoiminto, korvautuu viivojen linearisoinnilla.
 • Lisätty maastomallin asetuksiin uusi asetus aluemaalausten läpinä
 • Kolmioiden piilotus muistaa viimeksi käytetyn sisäpuoli/ulkopuoli -asetuksen.
 • Korjattu mallien yhdistämisen optimointia joidenkin rajausviiva-aineistojen kanssa.
 • Viivan kopiointi alaspäin malliin toimii nyt oikein pelkän täyttökaltevuuden kanssa.

Editoi maastomalli                                   ( Maastomalli – Editoi -> Etsi piikit)

 • Lisätty mallin editoinnin piikkien hakuun huippukohtien haku Ctrl-näppäimen kanssa.

Laskentalinja (ent. Mittalinja)                  ( Maastomalli – Laskentalinja )

 • Nimetty mittalinja laskentalinjaksi, ei enää sekaannu keskilinjaa tarkoittavaan mittalinjaan.

Mallin alueet                                            ( Maastomalli – Mallin alueet)

 • Lisätty pinta-alojen laskenta mallin alueisiin:
  • Näyttää raja-arvojen alla, sisällä ja yllä olevat pinta-alat toiminnossa.
  • Samat arvot tallentuvat tulostiedoston ominaisuuksiin AREA_UNDER, AREA_INSIDE ja AREA_OVER.
  • Lisätty asetus tallentamaan käytetyt raja-arvot tulostiedoston nimeen.
  • Lisätty Seuraava-painike lisäämään raja-arvojen erotus niihin.


7 Tiegeometria

Laskentalinja (ent. Mittalinja)                  ( Tiegeometria – Laskentalinja )

 • Nimetty mittalinja laskentalinjaksi, ei enää sekaannu keskilinjaa tarkoittavaan mittalinjaan.

Kopioi geometria                                     ( Tiegeometria – Kopioi )

Muutoksia tiegeometrian kopiointiin:

 • Lisätty optio maksimi sivusiirrolle kaarien ja klotoidien osituksessa.
 • Nimetty Pisteet tasapaaluille -asetus pyöristykseksi, joka toimii myös maksimi sivusiirron kanssa.
 • Pystygeometrian kaaret eivät enää turhaan tihennä pistevälejä, joiden etäisyys on jo tarpeeksi lyhyt.

ML -XYZ -leikkaus                                     ( Tiegeometria – ML-XYZ -leikkaus )

 • Korjattu ML-XYZ-leikkauksen toimivuus isojen aineistojen kanssa.

Rakennesuunnittelu                                 ( Tiegeometria – Rakennesuunnittelu )

 • Korjattu pientareiden käsittely ylimmän yhdistelmäpinnan kanssa.

8 Kairaus

 • Makro #LENGTH toimii nyt myös kairapisteille ja laskee alku- ja loppusyvyyksien eron.
 • Korjauksia kairadiagrammeihin:
  • Korjattu skandimerkit akselien selitysteksteissä.
  • Puristin-heijarikairauksen diagrammin vasemman puolen akseli jatkuu nyt 200 Nm asti.

9 Asetukset

 • Muutoksia pisteen esityksen desimaalien hallintaan:
  • Desimaalien määräksi voidaan antaa tähti (*), jolloin käytetään käyttöliittymäasetusten desimaaleja.
  • Muussa tapauksessa desimaaliasetus vaikuttaa nyt myös makroihin.
 • Koodilistojen vihjetekstit näyttävät koodin pitkän selityksen ja piste/viiva/alue geometriatiedon.
 • Poistettu pisteen esityksen erikoisasetus CheckSettPoint:
 • Symbolien tekstit piirretään nyt aina pisteen esityksen ominaisuuksien kanssa.
 • Nyt käytettävissä on kolme omaa työkalupalettia: Omat 1, Omat 2 ja Omat 3. Työkalupaletteja voidaan jakaa Vienti-/Tuonti-toiminnoilla 3D-Win -käyttäjien kesken.

10 Työkalut

Yleistä

 • Poistettu vanhat Merenkulkulaitoksen lisätoiminnot Verhokäyrä ja Taajuusluotain.
 • Poistettu vanhat tietokantayhteystoiminnot.
 • Siirretty lähestymiskuva, karttalehtijako ja palvelinyhteys Muut-alavalikkoon.
 • Siirretty aputoimintojen Porakaavio ja lisätoimintojen Raidenuotitus Työkalut -valikkoon.

Arvojen muotoilu                                      ( Työkalut – Arvojen muotoilu )

 • Lisätty muotoilumäärittely f muuntamaan goonit asteiksi, toimii muuten kuten d tai h ($ANGLE%ffmmss.1).

Raidenuotitus                                           ( Työkalut – Raidenuotitus )

 • Muutoksia raidelaskentaan:
  • Lisätty mahdollisuus nuotitukseen pienenevän paaluluvun järjestyksessä.
  • Lisätty toleranssiviivat minimi- ja maksiminostolle sekä maksimisiirrolle (ks. kuva seuraavalla sivulla).
  • Lisätty elementtien muutoskohtien näyttäminen nuotitusikkunassa.
  • Erillinen asetus VR-kilometripaalujen näyttämiselle nuotitustiedostossa.
  • Kaarilistaus näyttää oletuksena vain kaari- ja siirtymäelementit, Shift-näppäimen kanssa kaikki.
  • Lisätty tuki kilometrien projisointiin pituusmittausraiteelta sivuraiteille.
  • Uusi Tarke-painike laskee tarkkeet pysty- ja sivusuunnassa.
  • Poistettu vanha Geodimetrin ARE-tiedoston kirjoitus.Symbolien kääntö                                     ( Työkalut – Aputoiminnot )

 • Symbolien kääntötyökalu osaa nyt kääntää myös tekstejä.

11 Ikkuna

 • Korjattu pituusleikkausten vertailu DirectDraw-piirron kanssa.
 • Lisätty pinnan editoinnin pisteen poistoon Shift- ja Ctrl-optiot poistamaan kaikki vasemmalta tai oikealta.
 • Korjattu kairadiagrammien piirto pituusleikkauksen Z-kertoimen kanssa.

12 Ohje

 • Dokumentit-kohta vie suoraan ohjelman asennushakemiston Document-alihakemistoon.


 • No labels