Huomioi, että 6.6.4 versio toimii ainoastaan Windows 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Ohjelmisto on suunniteltu toimimaan Windows 10 käyttöjärjestelmässä.

Palvelimella olevat ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuri-tiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win -kotisivuilta valikosta Tuki – Ladattavat tiedostot – Ajurit ja apuohjelmat.

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.6.4 (28.8.2020)

Yksityiskohtainen muutoslista

Seuraavan version 6.7.0 muutokset

1 Yleistä

 • Lisätty uusia viivamakroja
  • #STARTX, #STARTY ja #STARTZ viivojen alkupisteiden koordinaateille.
  • #ENDX, #ENDY ja #ENDZ viivojen loppupisteiden koordinaateille.
  • #LINEBEARING suuntakulmalle viivan alkupisteestä loppupisteeseen.
 • Optimoitu mallien luku kolmioimalla huomattavasti nopeammaksi.
 • Tekstien läpinäkymättömyys toimii nyt myös TitleInfo -erikoisasetuksen kanssa.
  • Toimii Zoomaus-piirtotavalla Paperi silloin, kun Otsikkotaulun Otsikkotiedosto ei ole käytössä.

2 Formaatit

LandXML/InfraModel

 • Poistettu asetuksista InfraModel-rasti, InfraModel versio valitaan nyt versiolistasta.
 • Versiolistassa on nyt erikseen versio InfraModel 4.0.3, joka toimii myös Leican kanssa.

 • PlanFeatures-osioista luetaan nimi oikein tiedoston GROUP-ominaisuuteen.
 • Kirjoittaa IM_footing-, IM_cable-, IM_railing- ja IM_fence-tyyppiset PlanFeature-kohteet.
 • Tunnistetaan pakollisista ominaisuuksista IM:foundationType, IM:cableType, IM:railingType ja IM:fenceType.

Sonera -formaatti

 • Muutoksia Sonera-formaattiin
  • Lisätty kirjoitukseen erikoisasetukset DepthAttribute ja DepthLimit vajaan syvyyden käsittelyyn.
  • DepthAttribute määrää ominaisuuden, jossa on kaapelin syvyys ja DepthLimit
  • Jos syvyys on alle minimisyvyyden, kirjoitetaan kaapelin koodiksi vajaan syvyyden koodi.

Keilausformaatit

 • LAS-kirjoitus antaa selkeämmän virheilmoituksen liian suurista pistenumeroista (>65535).

XML-formaatti poravaunujen tiedonsiirtoon

 • Muutos Iredes Plan -formaattiin
  • Luku kopioi automaattisesti ominaisuudet DrillBitDia ja TypeOfHole kenttiin T1 ja T3.

Kairausformaatit

 • Muutos Tekla-kairausformaattiin
  • Korjattu LB-rivien kirjoitus tekstimuotoisten arvojen kanssa.

3 Editointi

Poista samat viivaosiot                             ( Editointi – Viivat – Työkalut )

 • Korjattu samojen viivaosioiden poisto prioriteettilistan kanssa.
  • Toiminnon erikoisasetuksissa olevaan listaan lisätään lajikoodit, jotka pyritään jättämään jäljelle

Editoi viivaa                                              ( Editointi – Viivat – Editoi )

 • Viivan tihennys toimii nyt myös kaarien kohdalla.
  • Valitse Osio-sivu, paina Lisää -painiketta hiiren 2.painikkeella ja valitse Tihennys.

4 Laskenta

Yleistä

 • Parannettu laskentojen ylityksen käsittelyä
  • Ylityksen määrän syöttäminen käsin toimii nyt myös tarkistuksen ollessa päällä.
  • Linjalaskenta piirtää eri värillä puuttuvan pystygeometrian osuuden.
 • Lisätty kaikkiin linjatarkkeisiin A-mitan tallennus ominaisuuteen CRD_A.

5 Kairaus

 • Korjattu siipikairauksen tulkkauksen arvojen laskenta ja tiedoston kirjoitus.

6 Työkalut

Verkkopalvelut                                         ( Työkalut – Verkkopalvelut )

 • Lisätty ensiasennuksen karttapalveluihin Maanmittauslaitoksen avoin WMTS-palvelu.

Aputoiminnot                                           ( Työkalut – Aputoiminnot )

 • Porakaavion laskentatoiminto numeroi luodut viivat automaattisesti.

7 Ikkuna

Pituusleikkaus                                           ( Ikkuna – Pituusleikkaus )

 • Pituusleikkausikkunaan luettu rakennekerrosten poikkileikkaustiedosto menee nyt oikein kuvatiedostoon.


 • No labels