Huomioi, että 6.7.1 versio toimii ainoastaan Windows 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä. Ohjelmisto on suunniteltu toimimaan Windows 10 käyttöjärjestelmässä.

Palvelimella olevat ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuri-tiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win -kotisivuilta valikosta Tuki – Ladattavat tiedostot – Ajurit ja apuohjelmat.

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.7.1 (21.5.2021)

Yksityiskohtainen muutoslista

Edellisen version 6.7.0 muutokset

Seuraavan version 6.7.2 muutokset

1 Yleistä

Ohjelman asennus

 • Asennuspaketti on nyt allekirjoitettu varmenteella.

  • Varmistaa, että paketti on alkuperäinen Novatronin tuottama.

  • Asentuu ilman ylimääräistä kysymystä paketin luotettavuudesta.

 • Lisätty asennuspakettiin englanninkielinen system_eng_67.dat -kooditiedosto.

Käyttöliittymä                                           ( Asetukset – Käyttöliittymä)

 • Korjattu pääikkunan mukana liikkuvien ikkunoiden käsittelyä:
  • Näytön ulkopuolelle siirretyt ikkunat palautuvat näkyville ohjelman käynnistyksen jälkeen.
  • Ikkunat palautuvat näkyviin myös ohjelmaa sammuttamatta, kun ne avataan valikosta uudestaan.
  • Näytön nurkkaan minimoidut ikkunat eivät enää liiku pääikkunan mukana.

2 Formaatit

Yleistä

 • Lisätty kaksi uutta makroa viivapisteille. Voidaan hyödyntää esimerkiksi putkilinjojen kulmien esityksessä.
  • #BEND on kolmiulotteinen etumerkitön taitekulma viivaosioiden välillä (0 - 200 gon).
  • #BENDXY on kaksiulotteinen etumerkillinen taitekulma viivaosioiden välillä (-200 - 200 gon).
  • Profiileille #BEND on sama kuin viivoille ja #BENDXY on taitekulma pystysuunnassa.
 • Lisätty GIS-muuntimiin toiminto luomaan ohjaintiedosto automaattisesti ominaisuuksista:
  • Ominaisuus-painike muunninkohtaisissa asetuksissa käy läpi aktiivisen tiedoston pisteet ja viivat.
  • Näistä löydetyistä ominaisuuksista luodaan yksinkertainen ohjaintiedosto.
  • Tiedostoa voidaan tarvittaessa editoida poistamalla tarpeettomia ominaisuuksia ja muuttamalla tyyppejä.
 • Lisätty asennuspaketin oletusmuuntimiin Xsite Manage CSV -muunnin asbuilt (toteuma) -pisteille:
  • Voidaan lisätä erikseen lukemalla tiedosto import_67.ini Tuonti-toiminnolla.

CAD-formaatit

Muutoksia CAD-formaatteihin:

 • Korjattu liian litteiden ellipsien luku, luetaan nyt suorina viivoina.
 • Hyvin vähän kiertyneet ympyrät luetaan ympyröinä, ei murtoviivoina.

LandXML / Inframodel

Muutoksia LandXML-muuntimeen:

 • SourceDatan kirjoituksessa Infra-pinnoille kirjoitetaan koodaukseksi InfraCoding, muille TerrainCoding.
 • Nopeutettu maastomallien lukua isoilla aineistoilla.
 • Kaikille kohteille luetaan alkuperäiset koodaukset ominaisuuksina:
  • IM:terrainCoding, IM:surfaceCoding, IM:infraCoding ja IM:proprietaryInfraCoding.
  • Tiegeometrioilla ja maastomalleilla ne tallentuvat tiedoston ominaisuuksiksi.
  • Muilla kohteilla ne tallentuvat pisteen tai viivan ominaisuuksiksi.
 • Lisätty STATE-ominaisuuden luku CgPoint-kohteille.

Raidegeometria

 • Raidegeometrioiden luku käsittelee nyt oikein sivuraiteiden paaluluvun.
 • Raidegeometrioiden kallistus lasketaan oikein etäisyytenä geometrian alusta.

Gltf-formaatti (json-pohjainen formaatti 3D-malleille)

 • Korjattu skandimerkkien käsittelyä glTF-formaatin kirjoituksessa ja lisätty tuki tuplapäätteille.

GPX -vektoriformaatti

 • GPX -formaatista luetaan nyt myös ominaisuudet time, fix, sat, hdop, vdop, pdop, course, speed ja heading.

Trimble JobXml -formaatti (testikäyttöön)

 • Lisätty uusi formaatinmuunnin Trimblen JobXML-tiedostoille:
  • Tarkoitettu testikäyttöön, toivotaan palautetta käyttäjiltä.
  • Tukee alustavasti pisteitä, viivoja, koodikenttiä ja ominaisuuksia.
  • Tuhotut pisteet ohitetaan ja pisteille luetaan ominaisuudet Method, SurveyMethod ja Classification.
  • Kirjoittaa versioita 5.5, 5.6 ja 5.7.

VR -raidegeometriaformaatti

Muutoksia VR-raidegeometriaformaattiin:

 • Pääpistelaskennan luku käsittelee nyt oikein sivuraiteiden paaluluvun.
 • Klotoidien ja paraabelien alku- ja loppusäteet kirjoitetaan oikein.

3 Maastomalli

Mallin alueet                                            ( Maastomalli – Mallin alueet)

 • Mallin alueet -toiminto tallettaa kullekin alueelle ala- ja ylärajat ominaisuuksiin LOWERBOUND ja UPPERBOUND.

4 Työkalut

Hakutapa ja ryhmä                                   ( Työkalut – Hakutapa ja ryhmä )

 • Korjattu Pistegeometria-hakutavan lähimmän pisteen käsittely:
  • Hakutapa ei enää tartu piilotettujen tiedostojen pisteisiin.
  • Hakutapa tarttuu oikein tiegeometria- ja kairaustiedostojen pisteisiin.

Arvojen muotoilu                                      ( Työkalut – Arvojen muotoilu )

 • Lisätty työkaluvalikon muotoilutoimintoon kerroinmäärittely f muuntamaan goonit asteiksi.

Porakaavio                                                  ( Työkalut – Porakaavio )

 • Vapautettu Porakaavio-toiminto kaikille Model Tool -käyttäjille.
  • Asetukset kentän alueelle, reikävälille ja suunnalle sekä reikien suunnalle.
  • Käyttää vakiotasoja tai malleja reikien ylä- ja alapäiden korkeuksille.
  • Rakolinjojen mallintaminen esim. kalliokaivannon alareunan taiteviiva referenssilinjana.
  • Mahdollisuus lisätä ja poistaa yksittäisiä porareikiä.


Raidenuotitus                                           ( Työkalut – Raidenuotitus )

 • Lisätty nuotituksen avaus pituusleikkausikkunan valikkoon, toimii kun ikkuna avattu nuotitustoiminnon kautta.

Eltel: Harus-laskenta                                ( Työkalut – Lisätoiminnot )

 • Eltel-haruslaskenta laskee nyt kairapisteet myös alueen sisälle, Shift-painikkeen kanssa vain kulmiin.

5 Ohje

Asiakasportaali                                         ( Ohje – Asiakasportaali )

 • Uusi Ohje-valikon linkki Asiakasportaaliin:
  • Perustuu Confluence-alustaan ja Korvaa vanhat Wiki- ja Tukiportaali-linkit.
  • Sisältää kaikki vanhan wikin artikkelit, joihin pääsee myös hakutoiminnon kautta.
  • Versioselosteet ja muutoslistat ovat jatkossa saatavilla täällä.

Dokumentit                                              ( Ohje – Dokumentit )

 • Perusohje (ent. Aloitusohje) päivitetty
  • 3D-Win_Perusohje_67.pdf
  • 3D-Win_Grundläggande_anvisningar_67.pdf


 • No labels