3D-win / Maastomalli / Editointi

Avainsanat: Kolmiointi, Muotosuhde, Samalla viivalla, Käännä kolmiot kohtisuoraan, Minimikulma

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.3.2 alkaen

Julkaistu 17.11.2017, Markku SalorantaKolmiointi tekee normaalisti tasasivuisia kolmioita lyhimmän sivun mukaan käyttäen ns. Delaunay-algoritmia. Mallin editoinnista löytyy toiminto, jolla kolmiot voidaan kääntää kohtisuoraan tiettyyn viivaan nähden. Luiskan kolmioinnissa esiintyy myös muita "ongelmia": luiskan ulkopuolelle syntyy kolmioita ja osa kolmioista muodostaa kolmioita luiskan ylä- tai alareunan kanssa. Nämäkin saadaan korjattua.
Al­ku­ti­lan­ne kol­mioin­nin jäl­keen.
Käännetään samalla viivalla olevat kolmiot. Valitse Muotosuhde-painike hiiren oikealla korvalla ja ota listalta Samalla viivalla -toiminto.


Kolmiot, joiden kaikki kolme kulmaa ovat samalla viivalla, käännetään pois viivalta.

Kään­ne­tään kol­miot koh­ti­suo­raan tien reu­naa vas­ten. Anna lis­tal­le arvo 127 (=tien reuna) ja va­lit­se Kään­nä koh­ti­suo­raan -toi­min­to. Lis­tal­le voi antaa usei­ta vii­va­koo­de­ja pil­kul­la ero­tet­tui­na. Voit myös käyt­tää Va­li­tut-vaih­toeh­toa (Ctrl).

Piilotetaan luiskan ulkopuoliset kolmiot. Valitse Minimikulma-painike hiiren oikealla korvalla ja ota listalta Piilota sisäkulmat -toiminto.Toiminnon ohjesivu: Editoi maastomallia

Keskustelu aiheesta: 3D-Forum/luiskakolmioiden kääntö

Esimerkkiaineisto: 

  File Modified
File kolmiot_kohtisuoraan.xy.tdw Mar 30, 2021 by Petri Kaihia


  • No labels