3D-Win / Laskenta / Tarkemittaukset

Avainsanat: Poikkileikkaus, PO-tiedosto, Korkeusero

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaLaskee poikkileikkaustiedostossa olevien kahden pinnan välisen korkeuseron. Toiminto kysyy vertailtavat pinnat. Tiedostossa voi olla useita pintoja.

Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
File tarke_pintojen_valiset.po0.tdw Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

Tiedostossa on pinnat 1 ja 2.

Käyttö:

  • Valitse  Ikkuna – Poikkileikkaus ja lue PO-tiedosto.
  • Valitse Työkalut  Aputoiminnot  Pintojen väliset tarkkeet.
  • Anna pinnat: 2,1


  • No labels