3D-Win / Laskenta / Tarkemittaukset

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku Saloranta3D-Win -ohjelmassa on monta eri tapaa laskea tarkkeita. Kaikki laskentamenetelmät tallentavat tulokset mitatuille pisteille ominaisuustietoina, joihin tallennetaan koordinaattierot DX, DY ja DZ sekä virheen suunta DDIR.

Alla yhteenveto toiminnoista, joilla 3D-Win -ohjelmassa voidaan laskea tarkkeita.


Geodeettiset laskennat

 • Laskentatoiminnoissa on Tarke-rasti, jolla tarkkeet saa laskettua pisteille.
 • Toimii mm. Geodeettinen, suorakulmainen ja säteettäinen laskenta, Taiteviivalaskenta, Eromitat, Tielinja (Tiegeometria – Linjalaskenta)


Tarkelaskenta

 • Normaalin perinteisen pistevertailun lisäksi viivatarke sekä seinätarke.
 • Pistevertailu laskee tarkkeet yksittäisiä pisteitä käyttäen (joko haja- tai viivapisteet).
 • Viivatarke vertaa mitatun viivan pisteitä toiseen viivaan.
 • Seinätarke laskee poikkeamat seinälinjasta.


Korkeusmallista (Artikkeli tulossa lähiaikoina..)

 • Korkeuseron laskenta maastomallia käyttäen.


Tierakenne

 • Mitatun pisteen vertailu tien tai sillan viivamalliin.


Rakolinja

 • Kallioleikkauksen tarkkeet.


Tasovertailu

 • Pinnan tai lattian tasomaisuuden tarkastelu.


Poikkileikkaustarke

 • Mitatun poikkileikkauksen vertailu maastomallista laskettuun leikkaukseen.


Pintojen väliset

 • Poikkileikkaustiedoston kahden pinnan välinen korkeusvertailu.


Vaihtopisteet

 • Kahdelta eri kojeasemalta mitattujen pisteiden vertailu.


Teollisuusmittaus

 • Vertailuelementin käyttö tarkkeiden laskentaan.


Tarkeasetukset

Kun tarkearvot on saatu laskettua mitatuille pisteille eri menetelmillä, tapahtuu niiden tulostus ja ruudulla esittäminen aina samojen asetusten ja periaatteiden mukaisesti.


 • No labels