3D-Win / Laskenta / Tarkemittaukset

Avainsanat: Mitattu tiedosto, Maastomalli

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaVertaa mitattua poikkileikkausta maastomallista laskettuun poikkileikkaukseen. Poikkileikkaus mitataan taiteviivana.


Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
ZIP Archive tarke_poikkileikkaus.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

 • poikkileikkaustarke.pj : tiedostoryhmä
 • poikkileikkaustarke.xyz : mitatut viivat
 • poikkileikkaustarke.po : tulostiedosto, jossa lasketut poikkileikkaukset ja tarkkeet
 • katu.xyz : tien lähtöaineisto
 • katu.mm11 : tiestä tehty maastomalli
 • katu.tg : tien tiegeometria

Käyttö:

 • Lue PJ-tiedosto.
 • Valitse Laskenta  Tarkemittaukset  Poikkileikkaustarke.
 • Aseta alla olevan dialogin mukaiset asetukset.
 • Valitse Suorita.

Kuvan mustat viivat ovat taiteviivoina mitatut poikkileikkaukset.
Toiminto laskee poikkileikkauksen mitatusta viivasta ja maastomallista. Ne talletetaan elementtilistaan PO-tiedostona. Viivalla on oltava sama pintatunnus kuin vertailtavalla maastomallilla. Viivan pintatunnus annetaan T1-kentässä ja mallin pintatunnus annetaan kolmiointivaiheessa. Vaikka viivaa ei ole mitattu tarkasti kohtisuoraan tielinjaan nähden, toiminto laskee mallista poikkileikkauksen kohtisuoraan tielinjaan ja projisoi mitatut pisteet tähän. Näin pisteiden sivumitta tulee oikein tielinjaan nähden.


Voit katsoa poikkileikkauksia toiminnolla Ikkuna – Poikkileikkaus. Poikkileikkausten esitystapa määräytyy viivan ja mallin pintatunnuksesta.

Kuvassa tarkkeet kertoimella 20, Asemointi=0 ja arvot millimetreinä. Toleranssina -30mm, 30 mm. Poikkileikkausikkunan tarkkeiden esitystapa valitaan kohdassa Asetukset  Tarkemittaukset. • No labels