Palvelimella olevat verkkolisenssin ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuritiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win Extranet sivun Materiaaleista Ajurit ja apuohjelmat


Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 2024.1 (4.6.2024)

Yksityiskohtainen muutoslista 2024 

Edellisen version 2024.0 muutokset

Yleistä

Putkiverkkotoiminnon aputiedostoja

 • Lisätty asennuspakettiin putkiverkkotoiminnon käyttämiä aputiedostoja:

  • Käyttäjähakemistossa oleva InfraModel Excel Pipes.xlsx sisältää yleisimpien putkityyppien ominaisuudet.
  • Käyttäjähakemistossa oleva InfraModel Excel Wells Template.xlsx on malline suunnitelmakaivojen kirjoitukseen.
  • Käyttäjähakemistossa oleva import_im.ini sisältää uudet formaatinmuuntimet putkiverkon Excel-tiedostojen käsittelyyn sekä InfraModel PipeNet 4.1 kirjoitusmuuntimen.
  • Attribute-alihakemistossa oleva im_translate.exc sisältää käännökset putkiverkon ominaisuuksille suomesta virallisiin englanninkielisiin.

Muunnostiedosto

 • Muutoksia infrabim_rak.exc -muunnostiedostoon:

  • SO-alkuiset rakentajakoodauksen salaojat tulkataan nyt oikein.
  • Välivaiheen ominaisuudet (MATERIAL, DIAMETER, THICKNESS) poistetaan muunnoksen jälkeen.
  • InfraRak → InfraBIM (oikealta vasemmalle) muunnoksen jälkeen T3-kenttään jää rakentajakoodi ja T1-kenttään infrakoodi.
 • Muunnostiedosto käyttäjähakemiston Default -> Attribute kansiossa nimellä infrabim_rak.exc (versio 2024.1)


Infra_Rakentajakoodaus_v2.36.dat -kooditiedosto

Lisenssihallinnan ohjeetFormaatit   

Excel

 • Lisätty Excel-muuntimeen Ilman koordinaatteja -asetus lukemaan pelkät ominaisuustiedot.


LandXML/Inframodel (putkiverkon kirjoitus ja luku)

 • Muutoksia LandXML/Inframodel -muuntimiin:

  • Kaikki putkiverkon ominaisuudet ovat nyt IM-nimiavaruudellla, kirjoitus ymmärtää toistaiseksi myös vanhat nimet.
  • Muuntimet lukevat ja kirjoittavat putkiverkon kaivoille InfraModel 4.1 version rimCenter-ominaisuuden.
  • Putkien ja kaivojen verkkotyyppi on nyt kaikilla kohteilla saman niminen ominaisuus IM:pipeNetType.
  • Putkien, kaivojen ja verkon tila on nyt kaikilla kohteilla ominaisuudessa IM:state.
  • Putkiverkon tila kirjoitetaan verkolle vain, jos kaikilla verkon putkilla ja viivoilla on sama tila.
  • Putkille ja kaivoille kirjoitetaan proprietaryInfraCoding-ominaisuudeksi Lajikoodi (T3) ja infraCoding-ominaisuudeksi Pintatunnus (T1).

E57 (laserkeilausdata)

 • Lisätty E57-keilausformaatin luku.
 • E57 tiedostot ovat binääritiedostoja, joita käytetään laserkeilausdatan tallentamiseen.
 • Tiedostopääte .e57
 • 3D-Winin ohjeessa lisää E57 vektoriformaatti


Editointi

Putkiverkko

(Editointi - Muut - Putkiverkko)

Uusien Putkiverkko-toiminnon ominaisuuksien myötä mitatuille objekteille (kaivot ja putket) voidaan lisätä IM-standardin mukaiset ominaisuudet.

Käyttötapausesimerkki:

Kaivot

 • Työmaalla mitataan asennettujen kaivojen pohjan sijainti (XYZ). Kiinnitetään huomiota pisteiden nimeämiseen. 
 • Tunnus-kentässä (T4) sama arvo kuin Excel Wells -tiedostossa on käytetty. Putkiverkko-toiminnon Kaivot-painikkeella haetaan hankekohtainen Excel Wells-tiedosto, josta ominaisuudet kopioidaan mitatuille pisteille.

Putket

 • Työmaalla mitataan asennetut putket viivoina, joille annetaan Infra_Rakentajakoodaus_v.2.36.dat -kooditiedostosta löytyvä Lajikoodi (T3).
 • Putkiverkko-toiminnon Putket-painikkeella haetaan InfraModel Excel Pipes -tiedostosta ominaisuudet putkille.

Putkiverkkotoiminto

 • Kun ominaisuudet on haettu sekä kaivoille että putkille, voidaan suorittaa Putkiverkko-toiminto, joka linkittää objektit Inframodel-standardin mukaisesti.
 • Putkiverkko-toiminnon parametririvit voidaan jättää tyhjäksi lukuun ottamatta "Putken ja kaivon hakuetäisyys"-parametria, johon on annettava arvo (Katso kuvankaappaus alla).

InfraModel PipeNet 4.1

 • Tämän jälkeen luotu putkiverkko (Elementtilistalle luotu tulos-tiedosto) voidaan uloskirjoittaa Inframodel-muotoon.
 • Kirjoituksessa käytetään uutta InfraModel PipeNet 4.1-muunninta.


Wiki-artikkelissa Putkiverkko lisää toiminnosta. Sivulla käydään läpi yleisesti 3D-Winin Putkiverkkotoiminnon käyttöönotto, liittyvät formaatinmuuntimet, putkien ja kaivojen ominaisuuksien hallintaan liittyvien Exceleiden sisältöä ja käyttöä.

 • Sivua tullaan päivittämään jatkossa ja lisämään myös esimerkkivideoita.


 • Muutoksia putkiverkkotoimintoon:

  • Lisätty painikkeet tuomaan putkien ja kaivojen ominaisuudet Excel-tiedostoista.

   • Käyttäjähakemistossa oleva InfraModel Excel Pipes.xlsx sisältää putkityyppien ominaisuudet Infra_Rakentajakoodaus_v2.36 koodien mukaisesti.

   • Käyttäjähakemistossa oleva InfraModel Excel Wells Template.xlsx on malline suunnitelmakaivojen kirjoitukseen.

   • Kaivojen ominaisuudet luetaan kaivon numeron (T4) mukaan. 

  • Lisätty tyhjät arvot verkon tyypin, tilan ja putken korkeuden tyypin listoihin.
  • Lisätty Vienti -painike viemään suunnitelmatiedoston kaivot Excel-tiedostoon ominaisuuksien päivitystä varten.

   • Kirjoittaa vastaavan tiedostomuodon Excel-taulukosta kuin InfraModel Excel Wells Template.xlsx

  • Käyttäjähakemistossa oleva import_im.ini sisältää uudet formaatinmuuntimet putkiverkon Excel-tiedostojen käsittelyyn sekä InfraModel PipeNet 4.1 kirjoitusmuuntimen.

Kopioi viiva

(Editointi - Viivat - Kopioi)

 • Muutoksia viivan kopiointiin:

  • Lisätty asetus yhdistämään molemmille puolille luodut viivakopiot yhdeksi sulkeutuvaksi alueeksi.
  • Lisätty asetus pyöristämään kopioitujen viivojen ulkokulmat sivusiirron mittaisella säteellä.
  • Palautettu mahdollisuus luoda uutta viivaa hiirikoordinaatilla (hakutapa hiiri).
 • Kopioi viiva -käyttötapauksia:

  • Aluerajauksien luominen referenssiviivan (esim. tien keskilinja) avulla.
  • Putkikaivannon pohjien mallintaminen putkilinjojen avulla

Ominaisuuksien summat

(Editointi - Ominaisuudet - Summat)

 • Muutoksia ominaisuuksien summien laskentaan:

  • Summien lisäksi voidaan laskea myös ominaisuuden minimi, maksimi tai keskiarvo.
  • Rajaustiedoston avulla voidaan laskea ominaisuuksia suljettujen alueiden sisältä.
  • Huomioi että tiedosto, mistä halutut ominaisuudet lasketaan, on elementtilistassa aktiivisena.
  • Rajausviiva tulostiedostossa on rajaustiedoston viivatunnus T2.
 • Ominaisuuksien summat -käyttötapauksia:

  • Viivamaisten kohteiden (putket, kaapelit) ja hajapisteinä kuvattavien kohteiden (kaivot) määrälaskenta aluerajauksien sisältä.
  • Maksimi Z-arvon hakeminen Aluerajauksen sisällä olevasta pistepilvestä. Haetaan esimerkiksi maahan lyödyn paalun pään Z-arvoa. 
Laskenta

EPSG-koodit

 • Lisätty EPSG-koodit useimpiin koordinaattijärjestelmien valintalistoihin.


Kairaus

Kairausdiagrammi

 • Korjattu näytteenottokairausten diagrammien piirto oikeaan loppusyvyyteen.


Asetukset

Koodit

(Asetukset - Koodit)

 • Muutoksia kooditiedostojen listauksiin:

  • Uusi Kirjoita pisteinä ja viivoina -asetus kirjoittaa kaikki piste-, viiva- ja aluekoodit pisteinä ja viivoina.
  • Uusi Novatron InfraRak -listausvaihtoehto kirjoittaa Infra rakentajakoodauksen NFCL-muotoon:
   • Kirjoittaa näkyviksi koodeiksi vain maastokoodeiksi merkityt koodit
   • Ei kirjoita käyttäjän koodeja lainkaan.
 • Lisätty kooditiedoston kielen vaihtoon (Alt+Tuonti) mahdollisuus valita tuotavat sarakkeet pitkälle ja lyhyelle selitystekstille.
 • Kooditiedoston listoissa ja editointitoiminnoissa näytetään nyt oletuksena koodin pitkä selitys, jos se on annettu.


 • No labels