Palvelimella olevat verkkolisenssin ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuritiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win Extranet sivun Materiaaleista Ajurit ja apuohjelmat


Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 2024.0.2 (julkaistu 1.3.2024)

Yksityiskohtainen muutoslista 2024

Version 2023.4 muutokset

 • LandXML-mallit osaavat nyt käyttää planfeature.dat -tiedostoa IM_soil ja IM_structLayer -laajennosten kirjoitukseen.
 • Palautettu vanha kartometria-erikoisasetus Sonera-formaattiin.
 • Trimble JobXML lukee nyt kaikuluotauksen syvyystiedon ominaisuuteen DEPTH.
 • Korjattu Putkiverkkotoiminnon putken korkeuden tyypin käsittely.
 • Korjattu ketjumittauksen kaatuminen Lisää-painikkeella, jos editoitavaa viivaa ei ole valittu.
 • Korjattu pisteryhmän käsittely poistettaessa tekstejä jatkuvasti Alt-näppäimen kanssa.Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 2024.0.1 (julkaistu 9.2.2024)

Yksityiskohtainen muutoslista 2024

Version 2023.4 muutokset

Formaatit 

LandXML / InfraModel

 • Lisätty LandXML ja InfraModel -muuntimiin InfraCoding-erikoisasetus pintakoodauksen käsittelyyn:

  • Säilyttää mallin alkuperäisen pintatunnuksen (ei muuta kaksinumeroisia pintatunnuksia InfraBIM-koodeiksi)

 • Korjattu LandXML/InfraModel -muuntimien kirjoituksen terrainCoding/infraCoding -koodauksen käsittely.
 • LandXML/InfraModel -muunnin lukee ja kirjoittaa kaarevia putkia.


Infra maastomalli

 • Lisätty ensiasennuksiin Väyläviraston ohjeen Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18/2017  mukainen Infra maastomalli -muunnin:

  • Teknisesti sama kuin Geonic.
  • Poistettu vanha Tielaitos-muunninfunktio. Tarvittaessa voidaan palauttaa funktionimellä TielaitosOld.
  • Lisää funktio Infra vektoritiedoston luku- ja kirjoituspuolelle.
  • Muunninlistassa nimellä Infra maastomalli
  • Tiedostopääte .lvt

Vanhan 2011 ohjeen mukainen Tielaitos-formaatti ja uuden 2017 ohjeen mukainen Infra maastomalliformaatti käyttävät samaa tiedostopäätettä .lvt ja samaa GT-tyyppistä riviformaattia, mutta eroavat toisistaan kommenttirivin sijainnin suhteen. Vanhassa Tielaitos-formaatissa pisteen lisätieto (huutomerkillä alkava kommenttirivi) on ennen pistettä ja uudessa Infra-formaatissa lisätieto on pisteen jälkeen. Uusi Infra-formaatti on yhteensopiva GT-formaatin (Geonic) kanssa.

Korjaukset

 • Korjattu OGC API Features ja Processes -verkkopalveluiden toiminta MML:n muutosten jälkeen.
 • Korjattu tukiportaalin osoite ohjevalikossa uuteen Jiraan.
 • Allekirjoitettu asennuspaketti uudella sertifikaatilla.
 • Lisätty asennuspaketin Custom-osioon optio jättää pois uuden pilvilisenssin Persistence Storage.
 • Korjattu LAS/LAZ formaatin luku, jos polussa on skandimerkkejä.
 • 3D katseluikkunan kolmioiden automaattimaalaus toimii nyt myös D-alkuisilla suunnittelukoodeilla.
 • Infra kairausformaatti kirjoittaa nyt aina myös aloitussyvyyden nolla.
 • Korjattu lyhyiden katkoviivojen piirto joillain zoomaustasoilla. 
Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 2024.0 (julkaistu 9.1.2024)

Yksityiskohtainen muutoslista 2024

Edellisen version 2023.4 muutokset

Yleistä

 • Muutoksia system_2024.dat tiedostoon:

  • Lisätty kairauskoodeille FREETEXT- ja ATTRIBUTE- ja TIPSIZE-ominaisuudet.
  • Lisätty koodit HK- ja MW-kairaustyypeille sekä symboli MW-kairaustyypille.
  • Päivitetty Sentinel lisenssiajurit uuteen versioon 9.14.
  • Poistettu asennuspaketista vanhat muutoslistat ja käyttäjäpäivädokumentit.Käyttöliittymä

 • Lisätty hakukenttä yleisen listatoiminnon alareunaan: 

  • Suodattaa listan sisällön näyttämään vain tekstit, joissa on annettu merkkijono.
  • Käytössä LandXML avauksessa, projektin arvolistoissa, pistee esityksen ominaisuuslistoissa jne.Tiedosto

 • Muutoksia tiedoston jakoon osiin:

  • Jako erittelee nyt koodien isot ja pienet kirjaimet eri tiedostoihin.
  • Tyhjistä koodeista luodaan nyt aina tiedosto, jonka nimenä on pelkkä alaviiva. 
 • Elementtilista:

  • Elementtilista käyttää ensiasennuksissa oletuksena ruudukkoa ja koko rivin valintanäyttöä.

 • DirectDraw piirtoasetus:

  • Lisätty pikanäppäin Ctrl+Alt+P vaihtamaan tulostuksen DirectDraw-asetus päälle tai pois.
   • Asetus näkyy hetken näytöllä

 


Formaatit     

LandXML / Inframodel

 • LandXML / InfraModel muutokset:

  • Lisätty LandXML lukuasetus sallimaan aukot geometrioissa.
  • Vektoriluku osaa nyt lukea StringLineLayer -geometriat taiteviivoina.
 • Alustava tuki uudelle InfraModel 4.1 formaatille:

  • Kirjoitetaan aina UTF-8 muodossa, kulmayksikkönä nyt radiaanit.
  • Uusia Feature-määrittelyjä (esim. IM_roadSign) ja Property-ominaisuuksia (esim. bottomThickness).
  • Ohjaintiedosto planfeature.dat ymmärtää nyt myös makrot (novatron:id=#ID).
  • Kirjoittaa aluevaraukset ja varoalueet ominaisuuksiin description, spatialAllocation, spatialAvoidance.
  • Kirjoittaa uudet putkiverkkotyypit electric ja telecommunication.

CAD

 • Lisätty DWG-kirjoitukseen erikoisasetus AttachmentAttributes:

  • Lista ominaisuuksista, joista ensimmäinen löytynyt kirjoitetaan kohteen linkinksi.
  • Linkki voidaan avata Autocadissa klikkaamalla kohdetta Ctrl-näppäimen kanssa.
  • Linkki voi olla selaimesssa avattava nettiosoite tai päätteen mukaan avattava liitetiedosto.
 • Muutoksia DWG-formaatin tekstien rivitykseen:

  • Laatikkoon automaattisesti rivitetyt tekstit pyritään rivittämään arvioidun kirjainleveyden mukaan.
  • Pelkästään automaattisia rivinvaihtoja sisältävät tekstit kirjoitetaan takasin laatikon leveyden kanssa.
  • Automaattisia ja pakotettuja rivinvaihtoja sisältävät tekstit kirjoitetaan pakotetuilla rivinvaihdoilla.
GML

 • Muutoksia GML-muuntimeen:

  • Lisätty Sisimmät alueet -asetus lukemaan sisäkkäisistä alueista sisimmät. 
  • Lisätty asennuspakettiin ohjaintiedostot Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja Metsäkeskuksen metsäkuvioita varten.
   • Käyttäjähakemiston Attribute-kansiossa:
    • Maanmittauslaitoksen maastotietokanta: kmtk_attr_tag.txt, kmtk_code_tag.txt
    • Metsäkeskuksen metsäkuvio: tapio_attr_tag.txt, tapio_code_tag.txt


GML

IFC

 •  Muutoksia IFC-lukuun:

  • Pintojen kolmiot luetaan nyt aina sulkeutuvina viivoina.

Rasterikuva

 • Muutoksia Jpeg 2000 image-kirjoitukseen:

  • JPEG2000-kuvien kirjoituksella ei ole enää kokorajoitusta.
Trimble JobXML

 • Muutoksia Trimble JobXML-formaattiin:

  • Korjattu joidenkin puuttuvien pisteiden luku.
  • Lisätty TimeStamp-tiedon luku pisteille ominaisuuteen TIMESTAMP.
  • GNSS-mittaustiedostosta luetaan lisäksi:
   • Lisätty antennitietojen luku ominaisuuksiin MeasuredHeight, AntennaVerticalOffset ja AntennaMeasurementMethod.
   • Lisätty JobName, ZoneName ja GeoidName -tietojen luku tiedostolla ominaisuuksina NAME, COORDSYS ja GEOID.Editointi

Alueen jako osiin     

(Editointi - Alueet - Jako osiin)

 • Uusi toiminto alueiden jakoon:

  • Aluemaisten kohteiden jakaminen prosentteina tai pinta-alan mukaan.
  • Jakosuunta kahdella pisteellä, reunaviivan osion suuntainen tai kiinteän viivapisteen kautta.
  • Voidaan kääntää jakavan viivan suunta. Alue jaetaan valitulta puolelta, mikäli jako ei ole tasan 50%.


Ketjumittaus   

 (Editointi - Muut - Ketjumittaus)

 • Uusi ketjumittaustoiminto:

  • Mahdollistaa viivojen teon antamalla matkan ja kulman suhteessa edelliseen viivaosioon.
  • Oltava ensin referenssiviiva, minkä suhteen halutaan uuden viivaosion matkaa ja kulmaa määritellä.
  • Näyttää graafisesti seuraavan lisättävän osion suunnan ja matkan.
  • Kulma-askelella voi määrittää kääntymiskulman pyöristämisen haluttuun askeleeseen.
  • Olemassa oleva viiva voidaan purkaa takaisin listaan ja sen mittoja voidaan editoida.
  • Viiva voidaan kääntää ja jatkaa osioiden lisäämistä toiseen päähän.

Dialogin yläosan vakiopituus ja kulma-askel on uuden viivaosion määrittelyyn ja alaosan pituus ja kulma on aktiivisen viivaosion editointiin.

Numerointi     

(Editointi - Ominaisuudet - Numerointi)

 • Muutoksia uudelleennumerointiin:

  • Toiminto ei automaattisesti sulkeudu numeroinnin jälkeen.
  • Numeroinnin jälkeen näytetään muuttuneiden pisteiden ja viivojen määrä.

Editoi teksti     

(Editointi - Tekstit - Editoi)

 • Lisätty tekstieditoinnin Mittaus-välilehdelle matka ja korkeusero senttimetreinä.

Editoi viivaa     

(Editointi - Viivat -Editoi)

 • Lisätty viivan editointiin mahdollisuus hajottaa viivoja hajapisteiksi jatkuvasti osoittamalla.
  • Viiva-välilehti, Hajota+Alt

Editoi pisteryhmä   

 (Editointi - Pisteet -Ryhmä)

 • Pisteryhmä käsittelee nyt aina myös ryhmässä olevat tekstit, vaikka tekstien valinta-asetus olisi pois päältä.


Trimmaa / jatka viivaa     

(Editointi - Viivat - Trimmaa / jatka viivaa)

 • Nimetty Trimmaa viivaa -toiminto uudestaan nimellä Trimmaa / jatka viivaa.
 • Toiminto vaihtaa nyt automaattisesti hakutapaa osoitettavan kohteen mukaan.
 • Taiteviivan leikkaaminen molemmista päistä samalle viivalle toimii nyt oikein.
 • Viivan jatkaminen rajaavan viivan jatkeelle käyttäytyy nyt samoin sekä rajaavan viivan sisällä että jatkeella. 


Videossa on käyty yleisesti läpi Trimmaa / jatka viivaa -toimintoja:

3D-Win -ohjevideo: Trimmaa/jatka viivaa


Putkiverkko

(Editointi - Muut - Putkiverkko)


 • Muutoksia putkiverkkotoimintoon:

  • Lisätty uudet IM 4.1 verkkotyypit Sähkö (electric) ja Tietoliikenne (telecommunication).
  • Lisätty uudet IM 4.1 putken korkeuden tyyppi Sisälaki (obvert) sekä kaivon Pohjan paksuus (bottomThickness)
  • Lisätty tilavaraukset ja varoalueet (SPATIALDESC, ALLOCATION ja AVOIDANCE).
  • Putken korkeuden tyypiksi voidaan valita myös tyhjä, jolloin alkuperäiset tyypit eivät muutu.
  • Kaivon ominaisuuksia etsitään nyt sekä pohja- että kansipisteeltä.


Putkiverkkotoiminto


Laske ominaisuuksien summat

(Editointi - Ominaisuudet - Summat)

 • Uusi Laske ominaisuuksien summat toiminto:

  • Laskee annetun ominaisuuden summat sekä hajapisteiltä että viivoilta.
  • Ominaisuutena voi olla koodikenttä (T1-T6), korkeus (Z) tai makro (esim. #LENGTHXY).
  • Avaa showfile.txt tulostiedoston.
Laskenta

Jonomittaus

(Laskenta - Muut - Jonomittaus)

 • Uusi jonomittauksen laskenta:

  • Tasoittaa yksikertaiset jonot joko perinteisellä jonotasoituksella tai Helmert-laskennalla.
  • Asetuksina voidaan antaa havaintojen hajontojen sekä sulkuvirheiden toleranssit.
  • Jonossa voi olla mukana erillisiä kartoituspisteitä, jotka lasketaan tasoituksen jälkeen.
  • Tulostiedostoon listataan laskennan vaiheet, parametrit ja tuloskoordinaatit
  • Uudet pisteet voidaan kopioida uuteen tai aktiiviseen tiedostoelementtiin.
  • Havaintokirjan tulee olla Geonic-formaatissa, tunnetut pisteet voidaan lukea joko havaintokirjan mukana tai lisätä erillisestä tiedostosta.
  • Havaintokirja luetaan Geonic jono-muuntimella.
   • Geonic-muuntimessa on asetus kohdassa Editoi - Muut –> Lue jonomittaus


Maastomalli

Mallin ositus

( Maastomalli - Mallin ositus)

 • Uusi toiminto mallien jakamiseen osiin:

  • Mallista voidaan poimia alue hiirellä osoitetun sulkeutuvan taiteviivan avulla.
  • Useita alueita voidaan poimia kerralla rajaustiedostossa (vektoritiedosto) olevien sulkeutuvien taiteviivojen avulla.
  • Rajaustiedostoa käytettäessä kunkin rajatun mallielementin nimen perään lisätään rajausviivan tunnus (T2).
  • Kaikki elementtilistassa olevat mallit voidaan tarvittaessa osittaa yhdellä kerralla.
  • Aluerajauksia voidaan laajentaa ennen osittamista ja rajausviiva voidaan liittää mukaan niihin.
  • Samassa hakemistossa olevat samannimiset vektoritiedostot voidaan myös osittaa lähtötietoina.
  • LandXML-tiedoston SourceData voidaan osittaa Lähtötiedot-asetuksella.

Poikkileikkaus

( Maastomalli - poikkileikkaus)

 • Lisätty poikkileikkausmassalaskentaan asetus massojen laskentaan pintatunnuksista välittämätttä.
 • Asetus pakottaa käyttöön laskentatilan, jossa massat lasketaan ylhäälta alas aina seuraavaan pintaan riippumatta niiden pintatunnuksista.
 • Tämä laskentatila tulee käyttöön automaattisesti, jos aineistosta puuttuu pinta 11.

Lisää viivoja malliin

(Maastomalli - Muut - Lisää viivoja malliin)

 • Viivojen lisääminen malliin osaa nyt piilottaa myös alueiden ulkouoliset kolmiot.Kairaus

Formaatit

 • Muutoksia Infra-kairausformaattiin:

  • Lisätty tuki TX-riveille, luetaan ja kirjoitetaan FREETEXT-ominaisuutena puolipisteillä erotettuna.
  • PK-riville ei enää kirjoiteta turhia välilyöntejä.
  • AT-rivit luetaan ja kirjoitetaan erillisen ATTRIBUTE-ominaisuuden kautta.
  • LA-rivin kolmas tieto Kärjen koko luetaan ja kirjoitetaan TIPSIZE-ominaisuuden kautta.
  • Lisätty HK- ja MW-kairaustyyppien luku ja kirjoitus.
  • Korjattu lukuongelmia UTF-8 -merkistöllä koodattujen tiedostojen kanssa.

Editointi

(Kairaus - Editointi)

 • Lisätty HK- ja MW-kairaustyyppien editointi.

  • HK-kairaustyypin (heijarikairaus vääntömomentilla) symboli ja diagrammi ovat samoja kuin heijarikairauksella.
  • MW-kairaustyypillä (MWD-kairaus) on oma symbolinsa, mutta diagrammin piirto ei toistaiseksi vielä toimi.
  • Molempien luku ja tallennus 3D-Winin kr.tdw -binääritiedostoon toimii uudella ohjelmaversiolla.
  • Vanhat ohjelmaversiot eivät ymmärrä uusia kairaustyyppejä, mutta niiden havaintodata säilyy editoitaessa.Asetukset

Pisteen esitys

(Asetukset - Pisteen esitys)

 • Siirretty nuolien piirtoasetukset Pisteen esityksen alareunan kolmannelle välilehdelle:

  • Uusi asetus estää viivasymbolien ja suuntanuolien piirron lyhyille viivaosioille.
  • Jättää symbolit ja nuolet piirtämättä viivan osioilta joiden pituus on pienempi kuin annettu. Jos annettu pituus on 0, piirtää kaikki symbolit ja nuolet.
  • Viivaosion minimipituus voidaan antaa millimetreinä (positiivinen) tai metreinä (negatiivinen).
  • Millimetreinä annettu positiivinen arvo:
   • Zoomaus paperi
   • Mittakaava vaikuttaa arvoon
   • Esimerkissä mittaakava 1:100, annettu arvo minimipituudelle on 35
   • Piirtää viivan suuntanuolen viivaosioille, joiden pituus on enemmän kuin 3,5m
  • Metreinä annettu negatiivinen arvo
   • Mittakaavalla ei vaikutusta
   • Suoraan annettu minimipituus viivaosiolleTyökalut

ECW-kuva

(Työkalut - ECW-kuva)

 • Muutoksia ECW-toimintoon:

  • Lisätty Ylös- ja Alas-painikkeet tiedostojen piirtojärjestyksen muuttamista varten.
  • Lisätty asetus vaaleiden pikseleiden poistamiseen. Käyttää samaa toleranssia kuin tummien poisto. 
  • Kasvatettu listan kuvien maksimimäärä viidestäkymmenenestä sataan.

Verkkopalvelut

(Työkalut - Verkkopalvelut)

 • Lisätty verkkokarttapalveluihin hakukentät tasojen nimille.
  • Löytyy kaikista dialogeista Haku -kenttä.
  • Hakukenttä tulee olla tyhjä, mikäli haluaa kaikki tasot näkyviin dialogiin.
  • Voit myös kopioida haluamasi tason nimen Haku-kenttään ja Suosikki*-painikkeella saat tallennettua alasvetovalikkoon.
  • Shift+Suosikki poistaa alasvetovalikosta valitun tason nimen.

Hakutapa

(Työkalut - Hakutapa ja ryhmä)

 • Hakutapa Taiteviiva toimii nyt myös poikki- ja pituusleikkausten 9-pinnan viivojen kanssa.Ikkuna

Taiteviivapoikkileikaus

(Ikkuna - Taiteviivapoikkileikkaus)

 • Muutoksia 9-pinnan taiteviivojen käsittelyyn:

  • Taiteviivojen piirtotieto kopioituu nyt taiteviivapoikkileikkauksen viivoihin. 
  • Samalla koodilla olevat viivat yhdistetään yhdeksi taiteviivaksi poikkileikkauksessa.
  • Sulkeutuvia viivoja.
  • Voidaan hyödyntää pinta-alan laskentaa. Kuvassa reunapalkin tilavuus saadaan selville antamalla pituus (Paksuus).
 • Aineiston tulee olla 9-pinnalla.
 • Viivojen numerointi (Editointi - Ominaisuudet - Numerointi), mikäli poikkileikkauksessa 9-pinnan viivat ei kuvaudu oikein.

Poikkileikkaus

 • Poikkileikkausten pisteille lisätään ominaisuudeksi alkuperäisen pääikkunan tiedoston nimi.
  • Taiteviivapoikkileikkauksessa on osoitettu pinnan taitetta.
  • Editointi - Pisteet - Tiedot näyttää Data-lehdellä ominaisuutena _ORIGFILE pääikkunassa olevan tiedoston nimen.
  • Tiedosto -kohdassa pääikkunan elementtilistan tiedoston nimi. • No labels