You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

3D-Win / Tiedosto / Tulostus

Avainsanat: PDF-tiedosto, Tulostusajuri, 

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.4.1 alkaen

Julkaistu 15.02.018, Mikko SyrjäPDFCreator on Windowsin tulostusajuriksi asentuva ohjelma, jonka avulla 3D-Winistä voidaan tulostaa PDF-tiedostoja. Ohjelman perusversion käyttö on ilmaista ja se toimii kaikissa samoissa Windows-versioissa kuin 3D-Win.

Tämä ohje perustuu PDFCreator versioon 3.1.2, joka on julkaistu alkuvuodesta 2018. Ohjelma on ladattavissa osoitteesta http://www.pdfforge.org/pdfcreator/download.

Windows 10:ssä on mukana myös oma PDF-tulostin Microsoft Print to PDF. Se toimii yksittäisten sivujen tulostuksessa, mutta ei osaa tehdä usean sivun sarjatulosteita.


Asennus

Asennus sujuu normaaliin tapaan ajamalla ladattu asennustiedosto. Asennettujen osien valinnassa kannattaa ottaa mukaan vain sovellustiedostot. Lopussa sitten pitää ohittaa muutama mainossovellus.

Viimeisenä asennus haluaa käynnistää tietokoneen uudestaan. Tämä tarvitaan lähinnä resurssienhallinnan laajennoksien ja muiden lisäpiirteiden kanssa. Itse tulostus toimii heti asennuksen jälkeen.

Asennuksen jälkeen PDFCreator näkyy Windowsin tulostinvalinnassa tavallisena printterinä.


Käyttö

Tulostuksen valmistuttua ohjelma varmistaa tallennushakemiston ja kirjoitettavan PDF-tiedoston nimen. Näiden oletusarvot voidaan vaihtaa asetuksista. Lopuksi ohjelma avaa kirjoitetun tiedoston systeemin määräämällä oletusohjelmalla. Jotkin PDF-katseluohjelmat lukitsevat avaamansa tiedoston eli ne on suljettava ennen kuin voidaan kirjoittaa uusi tiedosto samalla nimellä.

Luotavan tiedoston mitat ovat suoraan 3D-Win piirtoala-asetuksissa määrätyt eli ei tarvitse rajoittua perinteisiin paperikokoihin. Pitkäkin tielinja tai pituusleikkaus voidaa tulostaa yhtenä kuvana.

Luodut PDF-tiedostot ovat mittatarkkoja, mutta jos niitä myöhemmin tulostetaan paperille, pitää varmistaa, että tulostin ei skaalaa niitä paperille sopiviksi. Tälle löytyy yleensä asetus kyseisen tulostinajurin asetuksista.


Asetukset

Käynnistämällä PDFCreator työpöytäkuvakkeesta tai käynnistysvalikon kautta päästään asetuksiin. Oletuksilla pärjää aika pitkälle. Kohdassa Profiles / Save / Filename määrätään miten PDF-tiedoston nimi muodostuu. Oletuksena siinä on <Title>, joka käyttää suoraan tulostavan ohjelman määräämää otsikkoa. Tähän voi sitten tarpeen mukaan lisätä muita tietoja kuten käyttäjän nimen tai kellonajan.

Oletuksena 3D-Win laittaa otsikoksi aktiivisen tiedoston nimen ilman viimeistä päätettä. Tulostettavasta tiedostosta Pernaja.xy.tdw syntyy siis PDF-tiedosto Pernaja.xy.pdf. Poikkileikkausten sarjatulostuksessa nimeen lisätään poikkileikkauksen paaluluku ja kairadiagrammien sarjatulostuksessa kairauksen numero.

Oletuksena ohjelma kirjoittaa PDF-tiedostot käyttäjän Documents-hakemistoon, mutta sen voi muuttaa kohdassa Profiles / Save / Folder. Asetus Open file after saving avaa kirjoitetun PDF-tiedoston käyttöjärjestelmän määräämällä oletusohjelmalla.

Asetusten Convert-sivulla voidaan muuttaa PDF-tiedostojen värien käsittelyä ja pakkaussuhdetta. Oletukset toimivat ihan hyvin vektoritiedostojen kanssa. Rasterikuvien kanssa asetuksia voi joutua säätämään tiedostokoon ja kuvanlaadun optimoimiseksi.


Toiminnon ohjesivu: Tulosta

Keskustelu aiheesta: 3D-Forum/PDFCreator

  • No labels