Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space XDR and version 6.7

Versiosta Muutokset ohjelman versiossa 6.6.4 ei tule vielä linkkiä tänne, mutta täällä voidaan harjoitella muutoslistan ja versioselosteen rakennetta ennen version 6.7 julkaisua.

Versioseloste

xxx

...

Versio 6.6.4 (08/2020):

 • LandXML/InfraModel muutoksia:
  • Korjattu koodauksen käsittely, kun luetaan murtoviivoina olevat geometrialinjat taiteviivoina.
  • Poistettu asetuksista InfraModel-rasti, InfraModel versio valitaan nyt versiolistasta.
  • Versiolistassa on nyt erikseen versio InfraModel 4.0.3, joka toimii myös Leican kanssa.
  • PlanFeatures-osioista luetaan nimi oikein tiedoston GROUP-ominaisuuteen.
  • Kirjoittaa IM_footing-, IM_cable-, IM_railing- ja IM_fence-tyyppiset PlanFeature-kohteet:
   • Tunnistetaan pakollisista ominaisuuksista IM:foundationType, IM:cableType, IM:railingType ja IM:fenceType.
 • Lisätty GPS-lukuun geoidin korkeuden tallennus ominaisuuteen GEOID.
 • Korjattu mittalinjan editoinnin pyöristys, ei enää pyöristä yksittäisiä paikkoja metriin.
 • Korjattu samojen viivaosioiden poisto prioriteettilistan kanssa.
 • Parannettu laskentojen ylityksen käsittelyä:
  • Ylityksen määrän syöttäminen käsin toimii nyt myös tarkistuksen ollessa päällä.
  • Linjalaskenta piirtää eri värillä puuttuvan pystygeometrian osuuden.
 • Korjattu lasketun tilavuuden näyttö pinta-alan laskennnan Kaikki-painikkeen kanssa.
 • Lisätty kaikkiin linjatarkkeisiin A-mitan tallennus ominaisuuteen CRD_A.
 • Korjattu viivalta tai profiililta haettavan makron muotoilu pisteryhmässä.
 • Korjattu negatiivisten arvojen käsittely vanhassa pursotuksessa.
 • Porakaavion laskentatoiminto numeroi luodut viivat automaattisesti.
 • Kolmiointi sallii aktiivisen tiedoston vaihtamisen, eikä enää kolmioi tiedostoa, joka ei ole käytössä.
 • Viivan tihennys toimii nyt myös kaarien kohdalla.
 • Korjattu rasterikuvien paikoituksen lukemista Googlen KML-tiedostoista.
 • Lisätty ensiasennuksen karttapalveluihin Maanmittauslaitoksen avoin WMTS-palvelu.
 • Korjauksia Tekla-kairausformaattiin:
  • Korjattu LB-rivien kirjoitus tekstimuotoisten arvojen kanssa.
  • Korjattu puristinheijarikairauksen kolmannen datasarakkeen desimaalien määrä.
 • Korjauksia Iredes Plan -formaattiin:
  • Korjattu porareikien alkupisteen kirjoitus.
  • Luku kopioi automaattisesti ominaisuudet DrillBitDia ja TypeOfHole kenttiin T1 ja T3.
 • Korjattu siipikairauksen tulkkauksen arvojen laskenta ja tiedoston kirjoitus.
 • Korjattu mallien yhdistämisen rajauksen käsittely joidenkin isoja kolmioita sisältävien mallien kanssa.
 • LAS-kirjoitus antaa selkeämmän virheilmoituksen liian suurista pistenumeroista (>65535).
 • Pituusleikkausikkunaan luettu rakennekerrosten poikkileikkaustiedosto menee nyt oikein kuvatiedostoon.
 • Lisätty uusia viivamakroja:
  • #STARTX, #STARTY ja #STARTZ viivojen alkupisteiden koordinaateille.
  • #ENDX, #ENDY ja #ENDZ viivojen loppupisteiden koordinaateille.
  • #LINEBEARING suuntakulmalle viivan alkupisteestä loppupisteeseen.
 • Optimoitu mallien luku kolmioimalla huomattavasti nopeammaksi.
 • Korjattu kaatuminen editoitaessa matematiikkafunktioita eri toimintojen kautta.
 • Tekstien läpinäkymättömyys toimii nyt myös TitleInfo-erikoisasetuksen kanssa.
 • Muutoksia Sonera-formaattiin:
  • Lisätty kirjoitukseen erikoisasetukset DepthAttribute ja DepthLimit vajaan syvyyden käsittelyyn.
  • DepthAttribute määrää ominaisuuden, jossa on kaaplein syvyys ja DepthLimit minimisyvyyden.
  • Jos syvyys on alle minimisyvyyden, kirjoitetaan kaapelin koodiksi vajaan syvyden koodi.
 • Korjattu tierakenteen XML-kirjoitukseen pystygeometrioiden nimet ja tielinjan pituus.
 • Tiegeometrian kopiointi taiteviivaksi käsittelee nyt pystygeometrian muutoskohdat oikein kaarien kanssa.
 • Korjattu poikkarimittauksen hajapisteiden käsittely, kun ne on mitattu useassa erässä.

...