3D-Win / Laskenta

Avainsanat: XY-tasokuva, Projektiolinja

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 23.02.2019, Markku SalorantaProjektio-toiminnolla voidaan "kaataa" pystyasennossa oleva aineisto vaakatasoon annetun suoran tai linjan suhteen. Tai tasokuvana annettu aineisto voidaan kääntää 3-ulotteiseen XYZ-koordinaatistoon samaa peruslinjaa käyttäen.

Esimerkiksi takymetrillä mitattu talon julkisivu käännetään XY-tasokuvaksi. Uuden kuvan Z-koordinaatiksi tulee etäisyys käytettyyn projektiolinjaan eli parvekkeet ja ikkunasyvennykset tulevat eri Z-arvoilla. Vastaavasti kallioseinämät voidaan kääntää XY-tasokuviksi, kolmioida ne ja laskea massat vakiotasoon tai toiseen samalla projektiolinjalla käännettyyn seinämään.

Lue toiminnon tarkempi kuvaus Ohje-painikkeella.

  • Muunnettava tiedosto. Mitattu tiedosto, joka halutaan kääntää tasokuvaksi tai pituusleikkaukseksi.
  • TG-tiedosto / Hiiri. Tiegeometria, jota käyttäen mittaus projisoidaan. Projektiolinja voidaan antaa myös hiirellä.
  • XYZ -> ABH, ABH -> XYZ, XYZ -> Profiili. Muunnoksen tyyppi: mittaus tasokuvaksi tai tasokuva mittauskoordinaatistoon.
  • Suhteellinen Z. Mittauspisteistä vähennetään vertailulinjan korkeus.

Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
ZIP Archive projektio.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia


Esimerkki 1

Mitattu kallioseinä käännetään XY-tasoon, jotta siitä voidaan mitata pinta-ala. Anna tiedot yllä olevan dialogin mukaan.

Vasen kuva: kaksi pystysuorassa olevaa kallioseinää mitattu taiteviivoina. Projektiolinja punaisella.

Oikea kuva: kallioseinä käännetty XY-tasoon projektiolinjaa käyttäen. Pinta-ala laskettuna.

Esimerkki 2

Mitattu ponttiseinä käännetään dwg-kuvan päälle tarkastelua varten.

Esimerkkitiedostot: projektio.PJ, projektio_data.xyz, projektio_dwg.xyz, projektio_base.tg, projektio_base.xyz

  • projektio_dwg.xy.tdw -tiedostossa cad:stä luettu tasokuva, johon mittaus käännetään.
  • projektio_data.xyz –tiedostossa on takymetrillä mitatut viivat 5 ja 6.
  • Projektio_base.xyz –tiedostossa on seinälinja 7, jonka suhteen mitatut pisteet käännetään.Seinälinjalle on annettu ominaisuustietona START_SECTION, jolla määrätään aloituspisteen paaluluku.
  • Projektio_base.tg –tiedostossa on tielinja, jota voi myös käyttää aineiston kääntöön. Tielinjalla on oma paaluluku, jolla seinälinja paikotetaan dwg-kuvaan.
  • Vasen kuva: mitatut viivat projisoituna tasokuvaksi cad-kuvan päälle

Oikea kuva: mitatut viivat 5 ja 6 sekä vertailulinja 7


Toiminnon ohjesivu: Projektio

Keskustelu aiheesta: 3D-forum/projektio

  • No labels