3D-Win / Työkalut / Aputoiminnot

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.4.2 alkaen

Julkaistu 19.06.2018, Markku SalorantaPainumamittaus muuntaa mitatun taiteviivan pituusleikkausmuotoon ja sitoo sen tielinjan paalulukuun. Pisteille lasketaan korkeusero tasausviivaan nähden tai toiseen mitattuun viivaan, jos jollakin viivalla on T1-kentässä pintatunnus ”teor”.

Toiminto löytyy kohdasta Työkalut/Aputoiminnot/Painumamittaus.

Lue elementtilistaan tiegeometria ja vektoritiedosto, jossa on kaikki laskettavat taiteviivat. Eromitta talletetaan kunkin pisteen T5-kenttään. Jos teoreettinen pinta on annettu, jää tämän viivan pisteille korkeusero tasausviivaan, muille viivoille lasketaan korkeusero tähän teoreettiseen pintaan.

Jos haluat pisteet ja korkeuserot listausmuodossa, muunna syntynyt PI-tiedosto taiteviivoiksi toiminnolla Maastomalli/Muut/Muunna leikkaus taiteviivoiksi ja talleta viivat esimerkiksi MmAscii-formaatilla.Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
ZIP Archive painumamittaus.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

  • Painumamittaus.xyz: mitattu aineisto
  • Painumamittaus.tg: tiegeometria

Lue tiedostot ruutuun, valitse Työkalut/Aputoiminnot/Painumamittaus ja Suorita se.

Avaa Pituusleikkausikkuna ja tarkista, että pituusleikkausikkunan Asetukset/Tarkemittaus -toiminnossa on Päällä-rasti valittuna.Kartoitus ja tiegeometria:

Tarkkeet pituusleikkausikkunassa:


Tarkkeet XYZ-kuvassa (pelkkä Z-ero):

XYZ-kuvan tarkkeiden piirrossa käytetyt asetukset:Keskustelu aiheesta: 3D-Forum/Painumamittaus

  • No labels