(Tiegeometria – ML-XYZ -leikkaus)

Toimintoa voidaan hyödyntää harmonisoimaan taiteviivojen pisteväliä. Haluttu viivojen pisteväli määritetään editoimalla laskentalinjaa ennen toiminnon suorittamista. Lähtötiedoksi tarvitaan tien geometrian avulla luotu laskentalinja ja taiteviiva-aineisto.


Alapuolella olevassa kuvassa on esimerkki rakentamisvaiheeseen toimitetusta taiteviiva-aineistosta, jossa viivojen pisteväli on erittäin tiheä. Harmonisoitavasta aineistosta kannattaa ensin poistaa päällekkäiset viivat ja pisteet esimerkiksi Editointi – Viivat – Työkalut -toiminnoilla Poista samat viivat ja Poista samat viivaosiot. Päällekkäiset pisteet voi poistaa toiminnolla Editointi – Tiedoston korjaus à Poista tuplapisteet.


Luo ensiksi laskentalinja toiminnolla Tiegeometria – Laskentalinja – Tee. Esimerkissä laskentalinjan paaluväliksi asetetaan 5m.


Sitten editoidaan laskentalinjaa: esimerkissä muutetaan  paaluväliksi 1m paaluvälillä 100-120 toiminnolla Tiegeometria – Laskentalinja – Editoi.

Jos tielinjalla on sivukaltevuuden muutoskohtia, pitää sivukaltevuuden nolla-kohtiin asettaa poikkiviivat, jolloin toiminto laskee niiden kohdalle pisteet. Kun aineisto kolmioidaan, niin sivukaltevuuden nollakohtaan muodostuu kolmion sivut, jolloin malli toimii oikein esimerkiksi työkoneohjausjärjestelmissä.


Seuraavaksi avataan ML-XYZ-toiminto. Pistevälin säännöllistämisessä tarvitaan vain toiminto-dialogin yläosaa (punainen suorakaide).

  • Taiteviiva-aineisto yläriville
  • Laskentalinja, johon on editoitu halutut paaluvälit (tulevat pistevälit)
  • Laskentarajaksi asetetaan etäisyys laskentalinjasta, jonka sisälle jäävät taiteviivat käsitellään
  • Poista alkuperäiset pisteet -asetus poistaa alkuperäiset taiteviivat lukuun ottamatta viivojen päätepisteitä.


Kun toiminto suoritetaan, saadaan lopputulokseksi taiteviiva-aineisto, jossa on säännöllinen pisteväli. Kun ”harmonisoitu” taiteviiva-aineisto kolmioidaan, on lopputuloksena säännöllinen kolmioverkko.


  • No labels