Palvelimella olevat verkkolisenssin ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuritiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win Extranet sivun Materiaaleista Ajurit ja apuohjelmat

  

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.8.0.2 (28.3.2022)

 • Korjattu satunnainen kaatuminen viivan käännössä
 • Korjattu rasterikuvien Helmert-muunnos. 
 • Kaivoviitteen materiaalin ja halkaisijan haku toimii nyt myös suoraan kaivon ominaisuuksista. 
 • Korjattu ruutumassalaskennan alueiden maalaus.
 • Korjattu DGN-tekstien kulman käsittely luvussa ja kirjoituksessa.
  

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.8.0.1 (4.3.2022)

 • Korjattu perusohjeen ja maastomalliohjeen URL-linkit toimiviksi.
 • Korjattu ohjelman versionumero useiden eri formaattien kirjoituksessa.
 • Korjattu tiilitettyjen rasterikuvien toiminta Helmert-muunnoksessa.
 • Parannettu käännettyjen rasterikuvien reunakolmioiden värien käsittelyä.
 • Korjattu affiinisten rasterikuvien piirto ja jako osiin.
 • Korjattu system_68.dat tiedostossa oleva porakonekairauksen symboli.
 • Korjattu pilkun käyttö desimaalierottimena tekstiformaatissa.

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.8.0 (11.2.2022)

Yksityiskohtainen muutoslista

Edellisen version 6.7.2 muutokset

Seuraavan version  6.8.1 muutokset

Yleistä

 • Ohjelma on nyt Windows 11 yhteensopiva.
 • Tiedostojen tyhjentämisen sijasta valikoissa käytetään nyt termiä sulje.
 • Päivitetty Sentinel lisenssikirjastot versioon 8.3.
 • Päivitetty ODA Platform CAD-kirjastot versioon 2022.9. 

Asennus

 • Uusi kooditiedosto code_68.dat
 • Uusi systeemikooditiedosto system_68.dat:
  • Lisätty koodi KAIRA:KR videoidulle kallionäytekairaukselle.
  • Lisätty koodit caruna_point ja caruna_line, Carunan GeoJSON kirjoitusta varten.
 • Uusia esimerkkitiedostoja:
  • Data/Model/Kohtisuora.xy.tdw kolmioiden kääntöön kohtisuoraan taiteviivaan nähden.
  • Data/Model/reunaviiva.xy.tdw verkon reunaviivan ulkopuolisten kolmioiden piilotukseen.
 • Päivitetty uusi 3D-Win_Maastomalliohje_68.pdf.

Piirto

 • Rasterikuvien piirto tukee nyt myös suuria kuvia. Sisäisesti kuvat jaetaan tiiliruudukkoon.
 • Pikselikohtainen läpinäkyvyys toimii RGBA-kuvien kanssa (TIFF, PNG, JP2).
 • Poistettu NoDirectDraw erikoisasetus, näytön piirto tapahtuu nyt aina DirectDrawilla.
 • Vanha NoPrint erikoisasetus on nyt No DirectDraw Print ja toimii yhä tulostuksen kanssa.
 • Lisätty Zoomausasetuksiin erikoisasetus RasterSplitLimit rasterikuvien tiiliin jakamisen raja-arvolle.
 • Rasterikuvien kiertämisessä reunoille syntyvät kolmiot ovat nyt läpinäkyviä.
 • Poistettu tuki alueiden rasterimaalukseen bmp-tiedostoilla, eivät skaalaudu järkevästi.

Tiedosto

 • Neliväriset rasterikuvat eivät enää lukemisen yhteydessa automaattisesti muutu 256-värisiksi.
 • Avaa LandXML -toiminto näyttää nyt lopuksi yhteenvedon löytyneistä virheistä ja varoituksista.
 • Otsikkotiedoston marginaalit voidaan nyt antaa erikseen joka reunalle (MAR 3 3 3 3) 
 • Tiedostoelementin yhteenveto rasterikuville näyttää myös mahdollisen tiiliruudukon koon.
 • Muutoksia kuvatiedostoon:
  • Lisätty asetus kuvatiedoston luonnille ilman korkeutta.
  • Poistettu vanha Metafile-optio. Ei toimi DirectDraw-piirron kanssa.
  • Lisätty Läpinäkyvä-asetus kirjoittamaan rasterikuvat läpinäkyvällä taustalla.
 • Rasteritiedostojen kirjoittaminen ei enää merkkaa niitä editoiduksi.
 • Otsikkotiedoston LEG-määrityksessä arvo nolla jättää tyypin kokonaan pois (esim. 0/5/0 näyttää vain viivatyypit).

Hakemisto

 • Hiiren vieminen projektin asetusten kenttien päälle näyttää ao. kentän makron nimen.

Formaatit

 • Muutoksia Text-muuntimeen:
  • Lisätty uusi asetus jättämään kaaret alkuperäiseen keskipistemuotoon kirjoitettaessa.
  • Lisätty uusi asetus sallimaan pelkkien ominaisuuksien luku ilman koordinaatteja.
 • Uusi GeoTIFF vektorimuunnin
  • Muuntimella voidaan lukea GeoTIFF -tiedostoja hajapisteiksi
  • Voidaan käyttää esimerkiksi GeoTIFF -muotoisten korkeusmallien lukemiseen

 • Muutoksia LandXML-muuntimeen:
  • Malliin kirjoitetaan mukaan ominaisuudet area2DSurf, area3DSurf, elevMax ja elevMin.
  • Tiedostojen luku hakee nyt CgPoint- ja PlanFeature-kohteille oletuspintatunnuksen ylemmän tason nimestä.
  • Korjattu hitaus joidenkin SourceData-osion sisältävien mallien kanssa. 
  • PlanFeature-kohteet tunnistetaan kirjoituksessa nyt mistä tahansa yksilöivästä ominaisuudesta. 
  • PlanFeature-kohteiden koodauksen kirjoittuu nyt vain infraCoding ja proprietaryInfraCoding.
   • infraCoding -ominaisuudeksi kirjoitetaan pintatunnus (T1)
   • proprietaryInfraCoding -ominaisuudeksi kirjoitetaan lajikoodi (T3)
 • Muutoksia CAD-formaatteihin:
  • DWG- ja DXF-tiedostojen tasojen nimissä olevat \U+#### määrittelyt muutetaan normaaleiksi merkeiksi. 
  • DWG-luvun liian suurien koordinaattien leikkaaminen ottaa huomioon asetuksissa olevat kertoimet. 
 • PNG, TIF ja JP2 kuvat luetaan ja kirjoitetaan läpinäkyvyyden kanssa. 
 • Tiilitetyt rasterikuvat yhdistetään ennen kirjoittamista formaatilla.
 • Tekla kairausformaatin nimi on nyt Infra. 
  • Infra kairausformaatin versioksi kirjoitetaan nyt 2.5 ja LN-rivi kirjoitetaan myös referenssilinjan puuttuessa.
 • Lisätty uusi tiegeometriaformaatti Csv2, joka lukee pystygeometrian taitepisteinä. 
 • Pituusleikkauksesta voidaan lukea Csv2-formaatissa pystygeometrian alkupaalu ja korkeus, pystytaitteiden paalu, korkeus ja kaaren säde. Säteen etumerkkiä ei tarvitse antaa.

Editointi

 • Muutoksia viivan sulkemiseen editoinnissa:
  • Uusi painike Suorakaide Suorakulmaistaa editoitavan viivan.
  • Suorakaide-painike Alt-näppäimen kanssa muuttaa viivan ympäröiväksi suorakaiteeksi.
  • Sulje viiva -painike Alt-näppäimen kanssa sulkee viivan pystysuoraan muuttamatta loppupisteen korkoa.
 • Lisätty viivan editoinnin pisteiden lisäykseen ohut apuviiva edellisestä pisteestä hiiren paikkaan.
  • Toiminto on oletuksena päällä. Saat toiminnon päälle/pois Ohje*/Erikoisasetukset → DrawSettings
 • Uusittu ominaisuuksien kopiointi: 

  • Lisätty toleranssiasetus koordinaattiarvoilla hakuun.
  • Lisätty ominaisuuksien nimilista sekä hakuun että kopiointiin.
  • Uusi viivojen käsittely hakee ja kopioi viivojen ominaisuuksia.
  • Ominaisuuksien kopiointi villejä merkkejä käyttämällä
  • Voit esimerkiksi kopioida kaikki attribuutit joiden nimi alkaa "IM:" kirjoittamalla IM:*.
 • Lisätty viivan editointiin uusi kaltevuustoiminto:

 

  • Oletuksena painike laskee viivalle annetun vakiokaltevuuden pitäen aktiivisen pisteen koron paikallaan.
  • Shift-näppäimen kanssa interpoloi kaltevuuden viivan päätepisteiden välille.
  • Kaltevuus voidaan antaa suhdelukuna tai desimaalilukuna (esim. 10% kaltevuus voidaan antaa muodossa 1:10 tai 0.1).
 • Lisätty viivatyökaluihin ryhmätoiminto viivojen kaltevuudelle:
  • Oletuksena laskee viivoille annetun vakiokaltevuuden alkupisteestä lähtien.
  • Shift-näppäimen kanssa interpoloi kaltevuudet viivojen päätepisteiden välille.

Laskenta

 • Parannuksia taiteviivalaskennan ja linjalaskennan tarkkeisiin:
  • Mahdollisen REFGUID-ominaisuuden lisäksi tarkepisteelle tallennetaan myös REFLINE-ominaisuus.
  • REFLINE on taiteviivojen tapauksessa viivan numero ja tielinjan tapauksessa tiedoston nimi ilman päätettä.
  • Jos tarke lasketaan kairapisteelle, paaluluku ominaisuudesta CRD_A kopioidaan pisteen A-mitaksi.
 • Tiilitetyt rasterikuvat yhdistetään ennen koordinaatistomuunnoksia ja jaetaan takaisin tiiliin sen jälkeen.
 • Muutoksia geodeettiseen laskentaan: 
  • Muutettu parametrin Taitekulma nimeksi Kaarikulma (suorien 1-2 ja 1-3 välinen kulma).
  • Lisätty uusi parametri Taitekulma XY (suorien 1-2 ja 2-3 vaakasuuntien erotus), sama kuin makro #BENDXY.
  • Lisätty uusi parametri Taitekulma XYZ (suorien 1-2 ja 2-3 avaruussuuntien erotus), sama kuin makro #BEND.
  • Parametreja XYZ-matka 13 ja Pystykulma voi nyt editoida.

Maastomalli

 • Mallin editoinnissa Minimikulma Alt-näppäimen kanssa piilottaa taiteviivojen ulkopuoliset kolmiot.
 • Viivojen ei tarvitse olla suljettuja (alueita), taiteviivoissa ei sallita aukkoja, muuten kaikki kolmiot voidaan piilottaa.
 • Hakemistosta Data/Model/reunaviiva.xy.tdw löytyy hyvä testiaineisto verkon reunaviivan ulkopuolisten kolmioiden piilotukseen.

 • Poikkileikkausmassalaskennan pintojen jatko sallii nyt enemmän vapaasti valittavia pintoja. 
 • Kaksi ensimmäistä pintaa on aina listalla mukana. Muut voit valita vapaasti.

Kairaus

 • Parannuksia kairapisteiden A- ja B-mittojen laskentaan:
  • Jos kairapisteille lasketaan CRD_A- tai CRD_B-ominaisuuksia, ne kopioidaan myös pisteen A- ja B-mitoiksi.
  • Referenssilinjan tunnus haetaan samoin kuin tarkkeiden REFLINE ja tallennetaan kairapisteen T2-kenttään.
 • Lisätty KR kallionäytekairauksen luku ja kirjoitus (ei vielä diagrammin piirtoa).

Asetukset

 • Kooditiedostoston skaalaus Shift-näppäimen kanssa skaalaa pintalistan.
 • Koodien ominaisuuksilla voidaan nyt määrätä myös viivasymbolin koko ja alueviivotuksen väli. 

Työkalut

 • Tarkista tiedosto -aputoiminto löytää ja korjaa nyt myös piilotetut hajapisteet.
 • Lisätty uusi aputoiminto geotiff-muotoisten korkeusrasterien luomiseen maastomalleista.
 • Parannuksia ECW-kuvien käsittelyyn:
  • Optimoitu ECW-kuvien piirtoa nopeammaksi DirectDraw-piirron kanssa. 
  • Lisätty ECW-toimintoon asetus piirtämään ECW/JP2-kuvat verkkokarttojen päälle.

  • JP2-kuvat tukevat nyt läpinäkyviä alueita. ECW-kuvat eivät tue läpinäkyvyyttä.
 • Siirretty harvoin käytetty pistekorttitoiminto Muut-valikkoon.
 • Muutoksia raidenuotitukseen:
  • Lisätty kaarilistauksen desimaalien määrää kaarilla yhteen ja pituuksilla kolmeen.
 • Muutoksia verkkokarttapalveluihin:
  • WMTS-palvelun karttatiilien välimuisti on nyt AppData\Local\3D-System\3D-Win\Cache -hakemistossa. 
  • Lisätty WMS- ja WMTS-palveluihin asetus haetun kuvan läpinäkyvyydelle. 
 • Pintojen väliset tarkkeet -aputoiminto osaa nyt laskea tarkkeet muillekin kuin pinnan 9 karttapisteiile.
 • Uusi Xsite Manage yhteys
  • Toiminto testikäytössä kehitys-  ja ylläpitosopimusasiakkailla.
  • 3D-Winin yhdistäminen Xsite Manage -palveluun
  • Työmaiden tiedostojen selaaminen
  • Tiedostojen lataaminen Xsite Managesta
  • Tiedostojen lähettäminen Xsite Manageen
  • Toteumapisteiden lataaminen Xsite Managesta
 • Muutoksia Rumpuviivat putkiverkoksi -aputoimintoon: 
  • Shift-näppäimen kanssa toiminto ei kysy ominaisuuksia, vaan käyttää viivoilla jo olevia.
  • Numeroi kaikki luodut pisteet, jotta automaattinen numerointi ei sotke putkiverkon linkityksiä.
  • Syntyneen tulostiedoston voi kirjoittaa InfraModel-määrittelyn mukaisena putkiverkkona LandXML-muuntimella.

Ikkuna

 • Poikkileikkausikkuna osaa nyt näyttää raidegeometrioiden kilometripaalut:
  • Vaatii uuden laskentalinjan tekemisen, jotta paalu siirtyy geometriasta poikkileikkaukseen.