GIS-formaatteja ovat seuraavat 3D-Winin muunninfunktiot:

  • GdalOgr - yleinen GDAL-kirjastoa käyttävä muunnin.
  • Gml - yleinen GML-muotoa lukeva muunnin.
  • Maagis - Maanmittauslaitoksen vanha formaatti.
  • Mapinfo - MapInfo-ohjelman käyttämä formaatti.
  • MtkGml - Maanmittauslaitoksen maastotietokannan GML-muoto.
  • Shape - ESRI:n yleinen siirtotiedostomuoto.
  • Xcity - Xcity siirtotiedosto, jota nykyinen Trimble Locus edelleen käyttää.
  • Zetmap - Vanha HKR-päätteinen tiedostomuoto

Näille on yhteistä ominaisuustietojen käsittely GIS-ohjaintiedostoilla.

  • No labels