3D-Win / Työkalut / Lisätoiminnot

Avainsanat: Vapo

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 08.02.2019, Markku Saloranta3D-Win aputoiminto, jolla lasketaan turveaumasta massat, leveydet ja paksuudet. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot nimellä Vapo:Turveauman laskenta.

Laskentatoiminto auttaa massalaskennassa ja lisää kuvaan mittajanat auman leveyksistä ja viiteviivat kairapisteen tiedoista. Laskennan jälkeen ruutuun avataan poikkileikkausikkuna, jossa on kunkin kairauspisteen kohdalta laskettu poikkileikkaus. Poikkileikkaukset esitetään aumojen mukaisessa järjestyksessä ja kunkin auman kairauspisteet on mittalinjan mukaisessa järjestyksessä. Poikkileikkauksen nimessä näkyy sekä auman että kairauspisteen numero.

Laskennan tulokset kirjoitetaan tekstitiedostoon Turveauma.txt käyttäjähakemistoon ja näytetään toiminnon lopuksi ruudussa.

Lataa esimerkkiaineisto ja ohje:

  File Modified
PDF File Turveauman mittaus.pdf Mar 30, 2021 by Petri Kaihia
ZIP Archive turveauma.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

  • turveauma.xyz = mitattu tiedosto
  • code_turveauma.dat = koodit ja symbolit. Lue Tuonti-toiminnolla kooditiedostoosi
  • turveauma.tit ja turveaumat.tit = otsaketiedostot (yksittäisen auma ja yhteenveto)
  • turveauma.dat = ohjaintiedosto, jossa määrätään tarvittavat koodit
  • turveauma.exc = koodivastaavuustaulukko, jos muutat vanhojen tiedostojen koodausta
  • turveauma.pdf = mittaus ja laskentaohjeet

 


Kuvassa auma 126 laskennan jälkeen:

Poikkileikkaus auman 126 yksittäisen kairapisteen 243 kohdalta:Alla tulostiedosto turveauma.txt:

Turveauman mittaus

Suon nimi : Torronsuo
Mittauspäivä : 30.8.2013
Laskentapäivä : 2.9.2013
Mitattu tiedosto : C:\markku\data\esimerkkiaineistot\turveauma\temp\turveauma.xyz

AUMOJEN PERUSTIEDOT

Auman numero pohjan ala tilavuus pituus leveys X Y
1 1668 3895 74.6 6747748 3504124
1B 1668 3895 74.6 6747611 3504215
126 2974 8793 123.0 6748535 3503197
241 4671 16591 162.3 6748611 3502517
242 1398 2870 62.1 24.3 6748565 3502322
273 4909 17528 160.3 6749653 3502465
2974 * 123.0 6748085 3503265

yhteensä 7 20262 m² 53572 m³ 779.9 m


KAIRAUSPISTETIEDOT

Auma 1
kairauspiste paksuus leveys ala leveys ylä
79 -1.8 16.0 10.2
101 -3.3 26.2 16.4
104 -2.7 26.0 17.2
124 -3.3 22.2 13.1
113B -3.6 24.8 14.2
83B -2.4 19.9 11.7

Auma 1B
kairauspiste paksuus leveys ala leveys ylä
79 -1.8 16.0 10.2
101 -3.3 26.2 16.4
104 -2.7 26.0 17.2
124 -3.3 22.2 13.1

Auma 126
kairauspiste paksuus leveys ala leveys ylä
231 -4.7 26.0 12.8
243 -1.8 24.2 17.9
260 -5.2 24.8 10.9
268 -2.2 23.6 16.4

Auma 241
kairauspiste paksuus leveys ala leveys ylä
147 -1.9 31.5 26.5
185 -2.6 28.7 22.5
207 -5.7 28.8 13.1
223 -5.3 29.8 15.9
231 -3.4 31.6 23.7

Auma 242
ei kairauksia

Auma 273
kairauspiste paksuus leveys ala leveys ylä
418 -1.9 24.8 19.8
435 -3.9 26.2 14.6
443 -6.4 31.1 12.1
459 -2.2 34.1 28.2
470 -3.9 35.3 23.1

Auma
kairauspiste paksuus leveys ala leveys ylä
231 -4.7 26.0 12.8
243 -1.8 24.2 17.9
260 -5.2 24.8 10.9
268 -2.2 23.6 16.4  • No labels