3D-Win / Laskenta / Tarkemittaukset

Avainsanat: Tarkenuolet, Raja-arvo, Eromitat, Kuvatiedosto, DWG, DXF

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaKun tarkkeet on laskettu jollakin menetelmällä, voidaan tarkkeet esittää ruudussa aina samalla tavalla. Tarkeasetuksissa voidaan määrätä nuolien pituudet ja värit, tarkelukemien esittäminen metreinä tai milleinä, toleranssien käyttö ym.

Tarkeasetuksissa on käytössä neljä erillistä välilehteä, joihin voi asettaa tarvittavat asetukset halutun tulosteen tai näkymän saamiseksi. Asetukset voi ryhmitellä esimerkiksi XY-, Z- tai XYZ-tarkkeiden, eri raja-arvojen (toleranssien) tai värien perusteella. Lisäksi käytössä on Vienti- ja Tuonti-painikkeet. Niillä voi helposti tallentaa ja hakea käyttöönsä eri työmailla tarvittavia asetuskokoelmia. Näin eri asetuskokoelmia voi olla käytössä rajaton määrä.


Välilehden nimi (otsikko) kertoo minkä koordinaattien (X/A, Y/B, XY, Z tai XYZ) tarkkeet välilehdellä on pyydetty näytettäväksi. Nimi-kenttään voi antaa kuvaavan nimen välilehden asetukselle. Tarvittaessa nimeen kannattaa lisätä hankkeen tai työmaan nimi, jos käyttää tallennettuja asetuskokoelmia. Oikean laidan Päällä-asetuksella asetetaan yleisesti tarkeasetukset päälle/pois ja sen alla olevilla rukseilla kunkin välilehden asetukset päälle/pois.

Välilehtiä voi olla aktivoituna yhtä aikaa useita. Näin saadaan samanaikaisesti näkyviin esimerkiksi ensimmäisen välilehden XY-asetukset ja toisen välilehden Z-asetukset.


Esimerkkilaskenta

Avaa Data-hakemistosta Pernaja_tarke1.xy jossa teoreettiset pisteet (talo) ja Pernaja_tarke2.xy jossa mitatut pisteet.Valitse toiminto Laskenta – Tarkemittaukset – Laskenta.

Valitse Pistetarke-menetelmä, tarkista että tiedostot ovat oikein valintalistoissa ja laita Samat koodit -kohdassa T4 ruksi päälle, jotta ohjelma yhdistää teoreettisen ja mitatun pisteen toisiinsa. Yhdistämiseen on myös muita keinoja, mutta tässä esimerkissä mitatulla ja teoreettisella pisteellä on sama pistenumero. Paina Suorita, jolloin ohjelma laskee ja tallentaa ominaisuuksina mitatuille pisteille poikkeamat teoreettisesta pisteestä.


Paina Asetukset-painiketta, jolloin pääset määrittelemään miten tarkenuolet piirretään. Asettele asetukset oheisen mallin mukaan, jolloin näkymäsi on alla olevan kuvan mukainen.


Saat listauksen eromitoista toiminnolla Laskenta – Tarkemittaukset – Tulostus. Huomaa, että piirtoon antamasi asetukset tai raja-arvot eivät kopioidu tulostuksen asetuksiin. Tarkkeet saa vietyä myös Text-muuntimen kautta eri muotoihin tai tai Excel-muuntimella suoraan Exceliin. Tarkenuolet siirtyvät Kuvatiedosto-toiminnon avulla CAD-ohjelmistoihin.

 Jos Tarkeasetusten pikakuvake on lisätty työkalupalkkiin tai työkalupalettiin, saa tarkemittauksen yleisen Päällä-asetuksen päälle ja pois painamalla Ctrl+pikakuvake.


Toiminnon ohjesivu: Asetukset

  • No labels