3D-Win / Laskenta / Tarkemittaukset

Avainsanat: Tievertailu

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaSilta- ja tiemittauksen tarkkeiden laskenta. Kohteesta muodostetaan ensin tiemalli, jota käytetään vertailulaskennassa. Tiemalli tehdään taiteviivoilla, jotka käännetään abz-muotoon toiminnolla Tiegeometria – Muunna XY <-> AB.


Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
ZIP Archive tarke_tievertailu.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

 • bridge.PJ : tiedostoryhmä
 • bridge.con : mitatut pisteet
 • bridge.tg : tiegeometria
 • bridge.ml : tiegeometriasta tehty mittalinja
 • bridge.abz : tierakenne (tiensuuntaiset viivat ABZ-koordinaatistossa)
 • bridge.xyz : alkuperäiset tierakenteen viivat XYZ-koordinaatistissa

Laskentaesimerkki:

 • Lue ruutuun bridge.PJ. abz-tiedosto on piilossa, jotta se ei ole mukana zoomauksessa. Avaa elementtilista ja poista abz-tiedostolta Piilossa-rasti, jossa saat sen mukaan tievertailuun.
 • Valitse Laskenta - Tarkemittaukset - Tievertailu ja laske alla olevin asetuksin.


 • Tarkkeita voi katsella 3-ulotteisina tai poikkileikkausikkunassa. Kuvassa tarkkeiden raja-arvona 0.030 ilman arvojen näyttämistä.
 • Saat tarkkeet poikkileikkausikkunaan laskemalla viiva-aineistosta poikkileikkaukset ja hakemalla ne ikkunaan toiminnolla Editointi - Hae pisteet koodilla KANSI etäisyydellä 2.5. Poikkileikkausikkunassa on omat tarkeasetukset (Ikkuna - Tarkemittaus). Kuvassa paalun 15.00 eromitat millimetreinä. • No labels