3D-Win / Laskenta / Tarkemittaus

Avainsanat: Kolmiulotteinen kappale, Ympyrän sovitus, Koordinaatiston sovitus

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaTeollisuusmittaus on tarkoitettu kolmiulotteisten kappaleiden käsittelyyn.


Teollisuusmittaus-pakettiin kuuluvat seuraavat toiminnot:

 • vertailuelementtien luonti ja vertailulaskenta
  • elementin sovitus pienimmän neliösumman menetelmällä
 • koordinaatiston kierto ja sovitus
  • koordinaatiston sovitus pienimmän neliösumman menetelmällä
 • koordinaatiston asetus
  • koordinaatiston asetus pakottaen origo ja kahden akselin suunta

Vertailuelementit määritetään ennen varsinaista vertailulaskentaa. Toiminto hallitsee viisi erilaista tyyppiä:

 • suora
 • taso
 • ympyrä
 • pallo
 • sylinteri

Elementit voidaan tallettaa tiedostoon myöhempää käyttöä varten.

Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
ZIP Archive tarke_teollisuus.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

 • base.xyz : ympyrän sovitus ja eromittojen laskenta.
 • diff1.xyz ja diff2.xyz : koordinaatiston sovitus.

Laskentaesimerkki 1

Ympyrän sovitus ja eromittojen laskenta

 • Lue ruutuun base.xyz.
 • Valitse Laskenta - Muut - Teollisuusmittaus ja Elementtien hallinta.

 • Valitse Lisää ja hae listalta elementin tyypiksi Ympyrä.
 • Osoita pisteet hiirellä tai käytä hakutapaa Kaikki (Ctrl+A).

 • Valitse Suorita ja palaa Teollisuusmittauksen päämenuun.
 • Valitse Vertailutoiminnot ja laske tarkkeet.
 • Kuvassa XY-virheet yhtenä vektorina kertoimella 50 ja toleranssina 0.005.


Laskentaesimerkki 2

Koordinaatiston sovitus

 • Lue ruutuun tiedostot diff1.xyz ja diff2.xyz.
 • Valitse Koordinaatiston sovitus ja Kerää-toiminto.

 • Osoita diff2.xyz -tiedostosta (punainen) vähintään 4 pistettä.
 • Vaihda täppä kohtaan Uusi.
 • Palaa alkuindeksiin vasemman alakulman näppäimellä |<.
 • Mikäli tätä ei tehdä, jättää alkuperäisille vanhoille uusiksi vastinpisteiksi nollat ja tekee uusia pisteitä joiden vanhat vastinpisteet ovat myös nollia. Sama logiikka kuin Helmert-pisteiden automaattisyötössä.
 • Nyt osoita toisesta tiedostosta vastaavat pisteet.

 • Sulje Kerää-toiminto ja laske muunnos.
 • Voit katsoa jäännösvirheet Näytä-toiminnolla.
 • Lopuksi muunna diff2.xyz -tiedosto Muunna-toiminnolla. Punaisen kappaleen pitäisi asettua mustan kappaleen päälle. • No labels