3D-Win / Laskenta / Tarkemittaukset

Avainsanat: Floor Tolerance Classes

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaLaskee ruutuverkossa oleville pisteille korkeuserot naapuripisteisiin nähden. Pisteet tulee olla XY-akseleiden suunnassa ja sortattuna X-koordinaatin mukaan. Toiminto löytyy kohdasta Laskenta - Tarkemittaukset - Tasovertailu. Lisätietoa: googlaa ”floor FM2 surface regularity”.


Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
File tarke_tasovertailu.xyz Mar 30, 2021 by Petri Kaihia


Aseta laskettava tiedosto aktiiviseksi ja valitse Laskenta  Tarkemittaukset  Tasovertailu. Toiminto kysyy vertailtavien pisteiden vaakavälin ja korkeustoleranssin. Molemmat annetaan milleinä.
Ennen laskentaa toiminto tarkistaa, että aineisto on sortattu X:n mukaan. Jos näin ei ole, saat varoituksen ja voit sortata aineiston vastaamalla Kyllä.

Laskenta

  • Käy läpi aineiston kaikki hajapisteet.
  • Hakee vertailupisteen oikealta/vasemmalta/alhaalta/ylhäältä. Jos korkeusero ylittää toleranssin, käsitellään piste.
  • Alkuperäiseen tiedostoon ei tehdä muutoksia.
  • tulostiedostoa ei synny, jos käsiteltäviä pisteitä ei ole.

Toimintoa voi ajaa neljällä eri tavalla:

  • 1: Hae toleranssin ylittävät kohdat
  • 2: Laske pistekohtainen hionta
  • 3: Laske hionnan määrä Z-kenttään
  • 4: Laske lopullinen pinta

Tulostiedoston loppuliite tulee laskennan mukaan, esimerkiksi *.dz1 tai *.dz4.
Muista tarkistaa aktiivinen tiedosto ennen laskennan suorittamista.


Laskenta 1: toleranssin ylittävät kohdat
Hakee pisteparit, joiden välillä korkeusero ylittää toleranssin. Virhe lasketaan positiivisena, jos oikealle tai ylös siirryttäessä korkeus kasvaa. Kuvassa tarkeasetusten Kerroin=30, Asemointi=0 ja Raja-arvo=-0.004,0.004.Laskenta 2: tarvittava pistekohtainen hionta
Laskee pisteelle tarvittavan hionnan määrän. Arvo on positiivinen (piste liian korkea). Tarkemittauksen asetuksissa Korjaus-rastilla voi kääntää tarkenuolien suunnan.Laskenta 3: hionnan määrä
Laskee kaikille mitatuille pisteille hionnan määrän. DZ3-tiedoston voi kolmioida ja värittää (Maastomalli - Asetukset), jolloin nähdään korjattavat kohdat liukuvärjättynä. Vakioskaalaus-asetuksella voidaan maaluksesta jättää pois alueet, joita ei tarvitse hioa (Z=0).Laskenta 4: lopullinen pinta

Laskee kaikille mitatuille pisteille lopullisen koron. Jos tämän DZ4-tiedoston ajaa uudelleen laskentatoiminnolla 1, ei virheitä enää löydy.

Lopullisen pinnan voi kolmioida ja värittää liukuvärjäyksellä korjattavat alueet. Valitse Maastomalli - Alueet ja anna sopivat raja-arvot. Valitse kohta Tarkemaalaus. Tuloksen voi tallettaa vektoritiedostona, jolloin korjattavat alueet voi viedä esimerkiksi Autocadiin.

Korjattavan alueen pinta-alan voi laskea Yhdistä mallit -toiminnolla. Koska korkeuserot ovat hyvin pieniä (massalaskennassa raja-arvo 3 mm), pitää DZ3-tiedoston korot kertoa 1000:lla. Anna laskennan vakiotasoksi 0.001. Tuloksen pinta-ala on oikein, mutta tilavuus pitää jakaa 1000:lla.


  • No labels