3D-win / Laskenta / Tarkemittaukset

Avainsanat: Teoreettinen tiedosto, Mitattu tiedosto, Projektiolinja, Seinäviite

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 24.03.2019, Markku SalorantaTarkelaskenta-toiminnossa on kolme laskentamenetelmää: pistetarke, viivatarke ja seinätarke. Teoreettinen ja mitattu tiedosto annetaan omissa tiedostoissaa. Lisäksi on mahdollista käyttää projektiolinjaa tai referenssilinjaa, jolloin lasketut tarkkeet käännetään kohtisuoraan tähän linjaan nähden.


Pistetarke

Perinteinen pistevertailuun perustuva tarkemittaus. Kahdessa tiedostossa olevien pisteiden vertailu ja eromittojen laskenta. Pisteet voivat olla joko hajapisteitä tai viivapisteitä. Laskennassa saatu eromitta talletetaan mitatulle pisteelle ominaisuustietona. Sieltä tieto voidaan siirtää muihin formaatteihin tai tulostaa ruutuun ja paperille.

Lataa esimerkkiaineisto tarkemittaus.zip

 • Pernaja_tarke1.xy.tdw teoreettinen tiedosto
 • Pernaja_tarke2.xy.tdw mitattu tiedosto

Laskentaesimerkki:

 • Lue ruutuun molemmat tiedostot, käynnistä tarkemittaus ja valitse tiedostot.
 • Anna alla olevat asetukset ja paina Suorita.
 • Asetukset-dialogissa voit määrätä miten tarkkeet esitetään ruudussa.
Viivatarke

Viivatarke laskee tarkkeet viivojen välilllä. Mitatun tiedoston viivapisteille lasketaan etäisyys lähimpään teoreettiseen viivaan. Tarkkeet lasketaan kohtisuoraan projektiolinjaan nähden. Projektiolinja voi olla esimerkiksi tienkeskilinja (joko murtoviivana tai tiegeometriana) tai annettu teoreettinen viiva. Jos projektiolinjaa ei anneta, käytetään toereettista viivaa. Tiedostoissa voi olla useita viivoja. Mitatulle pisteelle haetaan lähin teoreettinen viiva, johon tarke lasketaan.

Kopioi tiedot mitatulle -asetus ei ole käytössä viivatarkkeella.

Lataa esimerkkiaineistot tarke_viivatarke_tie.zip ja tarke_viivatarke_kaapeli.zip

Käyttö

 • Valitse teoreettinen ja mitattu tiedosto listoilta.
 • Valitse projektiolinja.
 • Anna XY-hakuetäisyys.

Kuvan viivatarkkeissa projektiolinjana tiegeometria, joka näyttää hyvin projektiolinjan merkityksen. Jos vaihdat projektiolinjaksi murtoviivana annetun tien keskilinjan, saat tarkenuolet kohtisuoraan tätä viivaa vasten.
Seinätarke

Toiminto vertaa mitattuja pisteitä teoreettisen tiedoston seinälinjoihin (=taiteviivoihin) ja laskee pisteille lyhimmän kohtisuoran etäisyyden lähimpään seinälinjaan. Teoreettisessa tiedostossa voi olla useita viivoja. Vain viivojen X- ja Y-koordinaatteja käytetään laskentaan eli korkeuseroja ei lasketa. Mitatussa tiedostossa voi olla taiteviivoja ja hajapisteitä. Pisteille talletetaan tarkemittoina laskettu kohtisuora sivuetäisyys, mikäli se on alle annetun XY-hakurajan. Projektiolinjaa ei käytetä. Samat koodit ja Kopioi tiedot mitatulle eivät ole käytössä seinätarkkeella.

Lataa esimerkkiaineistot hissikuilu tarke_seinatarke.zip ja rakennus tarke_seinatarke2.zip 


Käyttö

 • Valitse teoreettinen ja mitattu tiedosto listoilta.
 • Anna XY-hakuetäisyys.

Kuvan seinätarkkeissa mukana vain pisteet, joiden virhe suurempi kuin 30 mm.


Aineistossa on mukana myös lattiatasojen maastomallit. Voit laskea mitatuille pisteille myös korkeuserot lattiatasoihin nähden toiminnolla Maastomalli/Korkeus mallista. Laske pisteille C-mitta ja anna hakurajaksi 0.20 m. Laita päälle Kaikki mallit -rasti, jotta saat laskettua kerralla eromitat kaikkiin lattiatasoihin.Tutustu myös Seinäviite-toimintoon. Se laskee vastaavat asiat, mutta kirjoittaa ne viitetekstinä kuvaan.Lataa esimerkkiaineistot:

  File Modified
ZIP Archive tarke_seinatarke2.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia
ZIP Archive tarke_seinatarke.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia
ZIP Archive tarke_viivatarke_kaapeli.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia
ZIP Archive tarke_viivatarke_tie.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia
ZIP Archive tarkemittaus.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

 • No labels
You are evaluating Refined.