3D-Win / Työkalut / Aputoiminnot

Avainsanat: Tunnelimittaus, Poikkileikkausmuoto

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.4.2 alkaen

Julkaistu 19.06.2018, Markku SalorantaPoikkarimittaus on tarkoitettu esimerkiksi ratapenkereiden, jokiuomien ja tunneleiden mittaukseen. Toiminto muuntaa hajapisteinä tai taiteviivoina mitatut pisteet poikkileikkausmuotoon käyttäen apuna määrättyä keskilinjaa. Toiminto löytyy kohdasta Työkalut/Aputoiminnot/Poikkarimittaus.


Lue toiminnon tarkempi kuvaus Ohje-painikkeella.

Lataa esimerkkiaineistot: 

  File Modified
ZIP Archive poikkarimittaus.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia

  • Poikkarimittaus_1.xy.tdw: mitattu hajapisteinä
  • Poikkarimittaus_2.xy.tdw: mitattu taiteviivana
  • Poikkarimittaus_3.xy.tdw: tierakenteen poikkileikkauksia
  • Poikkarimittaus_4.xy.tdw: tunnelin poikkileikkauksiaEsimerkkilaskenta 1

Lue ruutuun aineisto Poikkarimittaus_1.xy.tdw
Valitse Työkalut/Aputoiminnot/Poikkarimittaus ja suorita se.
Avaa Ikkuna/Poikkileikkaus ja tarkista poikkileikkaukset.

Esimerkkilaskenta 2

Lue ruutuun aineisto Poikkarimittaus_4.xy.tdw
Poikkileikkauksen nimi on koodattu T3-kenttään (Cross-Sec004 0.000 m+ 8.000 m).Siirrä sen numeerinen osuus (8.000) T2-kenttään toiminnolla Editointi/Ominaisuus/Kopiointi:Valitse Työkalut/Aputoiminnot/Poikkarimittaus ja suorita se.
Avaa Ikkuna/Poikkileikkaus ja tarkista poikkileikkaukset.

Jos mitattu viiva ei aidosti leikkaa ML-viivaa, lasketaan leikkauspiste käyttäen mitatun viivan alku- ja loppupisteen välistä suoraa. Jos leikkauspiste on kauempana kuin 100 m mitatun viivan keskipisteestä, tulkitaan tilanne virheeksi. Puuttuvien leikkauspisteiden määrä näytetään toiminnon lopussa.


Toiminnon ohjesivu: Poikkarimittaus

Keskustelu aiheesta: 3D-Forum/poikkarimittaus

  • No labels