3D-Win / Työkalut / Aputoiminnot

Avainsanat: DWG, Massanlaskenta

Artikkelin toiminnot 3D-Win 6.5.1 alkaen

Julkaistu 11.02.2019, Markku SalorantaCAD-poikkileikkaus -toiminnolla voi muuntaa cad-kuvana olevat poikkileikkaukset 3D:n poikkileikkaustiedostoiksi, jonka jälkeen niitä voi tarkastella poikkileikkausikkunassa ja käyttää massalaskentaan. Myös cad-kuvana oleva pituusleikkaus voidaan muuntaa 3D:n pituusleikkaustiedostoksi (Shift+Suorita). Toiminto löytyy kohdasta Työkalut - Aputoiminnot.

Lataa esimerkkiaineisto: 

  File Modified
ZIP Archive CAD-poikkileikkaus.zip Mar 30, 2021 by Petri Kaihia


 • CAD-poikkileikkaus.xy = alkuperäinen dwg-kuva xy-muodossa, johon lisätty CUT-viivat
 • CAD-poikkileikkaus.tg = tiegeometria
 • CAD-poikkileikkaus_5p.xy.tdw = CUT-viivat viiden pisteen viivoina

Lisää cad-kuvaan viiva, jolla on T1-kentässä korkeustaso ja T3-kentässä koodi CUT.

Viiva kulkee neljän pisteen kautta:

 • 1. piste
  Vasemman reunan piste, jolla osoitetaan korkeustaso ja vasen reuna. Tämän pisteen korkeustaso annetaan viivan T1-kentässä.
 • 2. piste
  Alareunan piste, josta haetaan poikkileikkauksen myös keskikohta (sivumitta = 0.0). Voi olla myös muu piste, jolloin T6-kentässä annetaan sivumitan arvo (oletus = 0).
 • 3. piste
  Oikean yläkulman piste, josta haetaan yläreunan ja oikean reunan leikkaustieto.
 • 4. piste
  Tällä haetaan lähin teksti, josta luetaan poikkileikkauksen paaluluku.
  Tekstin alusta poistetaan muut kuin numeeriset merkit.
  Esim. PL 93650 -> paalu 93650 [/list]
 • 5. piste
  Versista 6.5 lähtien voi viivaan antaa myös viidennen pisteen. Tällöin viiva päättyy tasausviivan kohdalle ja tiegeometriatiedostosta haetaan tasauksen korkeus tälle paalulle. Viivalle ei tällöin tarvitse antaa korkeustasoa T1-kenttään.

Viivan kolmea ensimmäistä pistettä käytetään määrittämään suorakaide, jolla DWG-kuvasta leikataan yhden poikkileikkaus viivat. Ruutuun voidaan lukea myös tiegeometria (tg-tiedosto), jolloin poikkarit paikotetaan myös XY-kuvaan.Testaus:

 • lue ruutuun TG- ja XY-tiedostot. Laita aktiiviseksi XY-tiedosto.
  XY-tiedostossa on alkuperäinen DWG-kuva, johon on lisätty CUT-viivat kullekin poikkileikkaukselle.
 • valitse Työkalut - Aputoiminnot
 • valitse CAD-poikkileikkaukset ja paina Suorita. Vastaa Kyllä kohtaan "Muunna PO -> XY"
 • avaa poikkari-ikkuna ja tarkista tulos

Alla olevassa CAD-kuvassa on yksi poikkileikkaus.

 • alkuperäinen DWG-poikkileikkaus, johon lisätty neljän pisteen viiva koodilla CUT (kuvassa katkoviiva)
 • korkeus osoitettu 65-tasosta, sivumitta b=0
 • viivan T1=65
 • viivan T3=CUT


Jos CAD-kuva ei ole mittakaavassa (mitattu vaakamatka ei vastaa kuvan arvoja), voit korjata tilannetta jollakin alla mainituista tavoista:

 • muunna koordinaatit jo CAD-tiedoston sisäänluvussa. Anna muuntimen XYZ-kohdassa tarvittava kerroin X- ja Y-koordinaatille.
 • muunna koordinaatit lukemisen jälkeen toiminnolla Editointi - Pisteet - Ryhmä
 • käytä alla esitetetty koodausta, jossa kuvaan lisättyn viivan T1- ja T6-kentissä voidaan antaa tarvittava skaalaus (z_scale ja a_scale)

Viivan koodauksen säännöt:

 • T1: z1, z-scale
  z1 = alareunan Z-taso
  z_scale = korkeuskerroin (oletus = 1, ei tarvitse antaa)
 • T2: paaluluku (tarvitaan vain, jos viiva annetaan ilman neljättä pistettä)
 • T3: CUT (vakiokoodi tarvitaan aina)
 • T6: a1, a-scale
  a1 = lävistäjän keskikohdan a-mitta (oletus=0)
  a_scale = vaakakerroin (oletus = 1, ei tarvitse antaa)

Jos osoitat viiden pisteen viivan, tarvitset vain

 • T3: vakiokoodi CUT

Jos osoitat neljän pisteen viivan, tarvitset vain

 • T1: z1-arvon eli korkeuslukeman. Se voi olla mikä tahansa kohta vasemman reunan pystyakselilla.
 • T3: vakiokoodi CUT

Jos osoitat kahden pisteen viivalla lävistäjän symmetrisesti keskilinjan kahtapuolen, tarvitset vain

 • T1: z1-arvon eli lävistäjän vasemman pään koron
 • T2: poikkileikkauksen numero
 • T3: vakiokoodi CUT

Erikoisasetukset (annetaan Aputoiminnnot-dialogissa: Shift+Ohje)

 • DwgCrossConvert: muunnettava koodit
  Anna muodossa aa=bb=cc
  aa = haettava koodi (T3)
  bb = pinnan T1-tunnus
  cc = pinnan T3-tunnus (jos cc ei anneta, pinta saa alkuperäisen T3-koodin)[/list]
  Esimerkiksi: Poi_Maa*=1,Poi_Kallio*=2, *MAANPINTA*=1,*KALLION_PINTA*=2=Kallio
 • DwgCrossSkip: ohitettavat koodi
  Anna pilkulla erotettu lista koodeista, jotka ohitetaan käsittelyssä. Koodi voi sisältää jokerimerkkejä (*, ?). Voit myös piilottaa tarpeettomat tasot jo CAD-kuvassa.
  Esimerkiksi: A11*,A48*,A5*,TXT*,MIT56121*,T19*

 • No labels