Palvelimella olevat verkkolisenssin ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuritiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win Extranet sivun Materiaaleista Ajurit ja apuohjelmat

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 6.8.2 (29.8.2022)

Edellisen version 6.8.1 muutokset

Seuraavan version 2023.0 muutokset

Ohjelmaversio 6.8.2 sisältää pääasiassa nykyisiin toimintoihin tehtyjä korjauksia.

 • Korjattu otsikkotiedoston COL-väriasteikko vastaamaan mallin värjäyksen värejä.
 • Korjattu rekursiivisten XREF-viitausten käsittely DWG-tiedostojen luvussa.
 • Korjattu rasterikuvien Helmert-muunnos JGW/PGW/TFF-koordinaattien kanssa.
 • Korjattu IfcTest-muuntimen merkistön käsittelyä joidenkin tiedostojen kanssa.
 • Korjattu LandXML tiedostojen purku joidenkin tiedostojen kanssa.
 • Korjattu kooditiedoston aluemaalauslistan kaatuminen uusissa asennuksissa.
 • Korjattu LandXML PlanFeature-ominaisuuksien luku.
 • Jos koodi voi olla sekä piste että viiva, NFCL-koodilistaan kirjoitetaan koodirivi molempina tyyppeinä.
 • Maastomallin pisteiden poisto hiirellä 3D-näkymässä antaa varoituksen hakutavasta.
 • Korjattu pienten rasterikuvien alueiden käsittelyä koordinaatistomuunnoksissa. 
 • Kasvatettu raidelaskennan tulostuksen maksimikokoa 10 kilometriin. 
 • Korkeuskäyrien koodien korkeusarvot toimivat nyt useammallakin kuin yhdellä desimaalilla.
 • Korjattu auman nimen katoaminen turveauman laskennassa. 
 • Viivan editoinnin katkaisu muistaa nyt oikein viivassa olleiden pisteiden valinnan.
 • Tiegeometrian kopiointi käyttää Kaaret-asetuksen kanssa klotoideille aina pisteväliä.
 • LandXML-mallin luku ei enää kaadu viallisiin pisteen indekseihin.
 • No labels