Palvelimella olevat verkkolisenssin ajurit kannattaa päivittää työasemien ja palvelimen välisen sujuvan liikenteen varmistamiseksi. Ajuritiedosto haspusersetup.zip on ladattavissa 3D-Win Extranet sivun Materiaaleista Ajurit ja apuohjelmat

Muutokset 3D-Win -ohjelmiston versiossa 2023.0 (4.10.2022)

Yksityiskohtainen muutoslista

Edellisen version 6.8.2 muutokset

Seuraavan version 2023.1 muutokset


Yleistä

 • Muutettu versionumerointi vuosilukupohjaiseksi. Seuraavan vuoden versio ilmestyy syksyllä.
 • Ikkunoiden sulkeminen Esc-näppäimellä tekee nyt samat tarkistukset kuin Peruuta- ja Sulje-näppäimet.
 • Uusi pilvilisensointi.
 • Uusittu ohjelman logot ja kuvakkeet. Vanhat kuvakkeet edelleen vaihdettavissa työpöydälle.


Asennus

 • Uusia oletusmuuntimia ensiasennuksessa:
  • GeoJSON lukumuunnin OGC API palvelinyhteyksiä varten.
  • Uusi InfraModel-kirjoitusmuunnin yksinkertaisempaa kirjoitusta varten.
 • Muutoksia ensiasennuksen verkkopalveluihin: 
  • Poistettu Kapsi-yhteydet.
  • Lisätty Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan OAPIF-palvelu.
 • Lisätty lisenssisopimuksen hyväksyminen asennusohjelmaan.


 • Isommat versiopäivitykset asentuvat nyt aina erilliseen hakemistoon:
  • Esimerkiksi versio 2023 asentuu hakemistoon 3D-Win-2023.
  • Edellinen versio jää talteen ja voidaan poistaa Windowsin asetusten kautta.
  • Pienemmät välipäivitykset (2023.0 → 2023.1) asentuvat vanhan päälle.
 • Lisätty asennuspakettiin ohjaintiedosto planfeature.dat InfraModel PlanFeature-kohteiden kirjoittamista varten.
 • Lisätty system_2023.dat -tiedostoon uudet SGY:n kairasymbolit 2021.


Piirto

 • Poistettu yksiväristen aluemaalausten reunojen piirto, jotta läpinäkyviin alueisiin ei synny rajaviivoja.
  • Lisätty Zoomausasetuksiin erikoisasetus SolidBrushBorders palauttamaan reunojen piirto, jos alueissa näkyy raitoja.          (Zoomaus -Asetukset - Shift+Ohje* )


Tiedosto

 • Avaa LandXML -toiminnon listan vihjetekstit näyttävät nyt koko rivin sisällön. 
 • Elementtilistan yksittäisen elementin piilotus ja näyttö zoomauksen kanssa löytyy nyt myös pikavalikosta.
  • Toiminto näyttää vain valitun elementin ja kohdistaa keskitetysti näyttöön. (Shift+Ctrl)

 • Formaatinmuuntimien lokitiedosto käyttää nyt UTF-8 merkistöä.
 • Kuvatiedoston kaarien jako tehdään nyt vakiokulman sijasta 1.0 cm maksimioikaisulla.          (Tiedosto - Kuvatiedosto)


Formaatit      

 • CAD-formaatit:
  • Lisätty erillinen asetusrasti MESH-tyyppisten kohteiden räjayttämiseen.
 • LandXML/InfraModel4 formaatit:
  • Lisätty muuntimen asetuksiin GIS-ohjaintiedosto PlanFeature-kohteiden ominaisuuksien määrittämiseen.
   • Ohjaintiedoston antaminen korvaa kokonaan aikasemman ominaisuuksien tunnistamiseen perustuvan käsittelyn.
   • Ohjaintiedostolla voidaan määritellä kaikki tunnetut IM4 PlanFeature-tyypit
   • Tunnettuihin tyyppeihin voidaan tarvittaessa lisätä uusia ominaisuuksia
   • Voidaan myös luoda kokonaan uusia tyyppejä, jotka kirjoittuvat yleisenä IM_planfeature-tyyppinä.
  • Uusi InfraModel-kirjoitusmuunnin: 
   • Teknisesti sama kuin vanha LandXML-muunnin, mutta selkeytetyillä asetuksilla.
   • Kirjoitettaessa valitaan tiedoston tyyppi listalta.


 •  Maastomallin luku hylkää yksittäiset kolmiot, joilla on viallisia pisteen indeksejä. 
 • Lisätty uusi IFC-muunnin: 
  • Perustuu samoihin Open Desing Alliancen kirjastoihin kuin CAD-muuntimet.
  • Toistaiseksi toiminnallisuudeltaan pääosin sama kuin vanha IfcTEst-muunnin.
  • Huomattavasti nopeampi kuin vanha muunnin.


 • Parannuksia Trimble NIS -formaattiin:
  • Siirretty erikoisasetukset WidthAttribute ja DefaultAngle asetuksiksi Leveysominaisuus ja Oletuskulma.
  • Lisätty uusi asetus Syvyysominaisuus viivatiedon mahdollista 13. kenttää varten.
  • Jos Leveysominaisuutta ei anneta, kirjoitetaan 12. kenttään oletuksena nolla.
  • Jos Syvyysominaisuutta ei anneta, 13. kenttää ei kirjoiteta lainkaan.
  • Molemmissa asetuksissa voidaan antaa numeerinen arvo, joka kirjoitetaan tiedostoon suoraan.
 • Trimble Locuksen XCA-ominaisuuksia ei enää lueta viivalle moneen kertaan. • Parannuksia GIS-ohjaintiedostoon:
  • Tyhjä tai nolla arvo voidaan nyt määrätä menemään tietokantoihin NULL-arvona lisäämällä tietotyyppiin :null (esim. real:null).
  • Kirjoitettavan ominaisuuden perään voidaan antaa alkuperäinen ominaisuude tunnus =-merkillä (esim. CODE=T3).
  • Alkuperäisen ominaisuuden sijasta voidaan antaa myös vakioarvo lainausmerkeissä (esim. CODE="123").
  • Sama ohjaintiedosto voidaan antaa myös lukupuolelle, jolloin luettu ominaisuus kopioidaan alkuperäiselle nimelle.
  • Osa formaateista tukee moniosaisia ohjaintiedostoja (Shape, GdalOgr), osa vain yhtä tyyppiä (MapInfo, Trimble NIS).
 • Shape, MapInfo ja Trimble NIS -formaatit kirjoittavat pelkät päivämäärät Date-muotoon, kellonajan kanssa olevat kirjoitetaan tekstinä.
 • Lisätty Text-muuntimeen asetus ominasuustietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen pisteen tai viivan jälkeen:
  • Kaikki ominaisuudet, jotka eivät ole varsinaisessa määrittelyssä kirjoitetaan kohteen jälkeen.
  • Ominaisuusrivit alkavat huutomerkillä ja sisältävät ominaisuuden tunnuksen ja arvon yhtäsuuruusmerkillä erotettuna (!ATTR=123).
  • Luettaessa ominaisuudet tulkataan takaisin vain, jos Ominaisuudet-asetus on päällä lukumuuntimessa.
  • Toimii ESRIn järjestelmien kanssa.
 • TIFF rasterikuvat tallennetaan nyt pakattuina eli tiedostot ovat pienempiä. 
 • Infra-kairausformaatti tunnistaa käytetyn merkistön ja tulkkaa skandimerkit oikein. 


 • Muutoksia GPX-formaattiin:
  • Muunnin lukee ja kirjoittaa COMMENT-ominaisuudet <desc> tiedoksi.
  • Lisätty Garminin laajennosten luku (lämpötila, kaikuluotaus, sykemittaus, yms.).


 • Lisätty GeoTiff-maastomallimuunnin kirjoittamaan maastomallit suoraan GeoTiff rasterikuviksi.


Editointi

 • Lisätty viivaeditointiin mahdollisuus antaa viivalle kaltevuus aktiivisesta pisteestä eteenpäin.          (Editointi - Viivat - Editoi)


 • Parannuksia koodimuunnostiedostoon: 
  • Matemaattiset operaatiot toimivat nyt makrojen kanssa (#Z=-$T5).
  • Kaikkiin koordinaattimakroihin (#X, #Y, #Z, #A ja #B) voidaan nyt myös sijoittaa arvoja (#B=$OFFSET).
  • Uusi optio NoLineData ohittaa viivojen ja profiilien ominaisuudet.
 • Liitetiedoston näyttäminen editointitoiminnoissa Ctrl-näppäimen kanssa käyttää Windowsin Avaa sovelluksessa -listaa.


 • Muutoksia ominaisuuksien kopiointiin tiedostojen välillä.          (Editoi - Ominaisuudet - Kopioi)  
  • Toiminto osaa nyt kopioida koordinaatteja myös hajapisteiden ja viivojen välillä.
  • Lähtötiedostoksi hyväksytään nyt myös maastomallit.
 • Lisätty uusi toiminto putkiverkkojen luontiin.          (Editointi - Muut - Putkiverkko)
  • Luo tarvittavat linkitykset kaivojen ja putkien välille.
  • Lisää tarvittaessa kaivojen ja putkien ominaisuudet (materiaali, halkaisija, seinämän paksuus)
  • Kaivon syvyys voidaan tulkata ominaisuudesta tai erikseen mitatusta pohjapisteestä.
  • Tulos voidaan kirjoittaa suoraan LandXML/IM4 putkiverkoksi (PipeNetwork).


Maastomalli

 • Mallin aluemaalaus läpinäkyvyyden kanssa ei enää piirrä kolmioiden reunoja, mikäli ne on asetuksella poistettu.


Tiegeometria

 • Siirretty vanhat liittymätoiminnot Työkalut-valikon lisätoimintoihin.          (Työkalut - Lisätoiminnot)
 • Tiegeometrian kopioinnissa Sivusiirto-asetus toimii nyt klotoideille Kaaret-asetuksen kanssa.          (Tiegeometria - Kopioi)


Kairaus

 • Lisätty kairausasetuksiin uusi SGY 2021 karttaesitys -asetus kairaussymboleille.          (Kairaus - Asetukset)
 • Diagrammeihin piirretään alkukairaukset SGY:n uusien 2021 ohjeiden mukaan.


Asetukset

 • Uusia kooditiedoston tuonti- ja vientitoimintoja:          (Asetukset - Koodit)
  • Tuontitoiminto osaa nyt tuoda myös Novatronin NFCL-tiedoston. 
  • Lisätty alustava tuonti ja vienti ISO-standardin JSON-muotoiselle kooditiedostolle.


 • Kaikki ikkuna-asetusten arvot näytetään tarvittavalla määrällä desimaaleja entisen yhden desimaalin sijasta.
 • Pivilisensoinnin uudet asetukset:
  • Asiakastunnus, laitteen nimi ja sormenjäljen luonti.
  • Eivät vaikuta millään tavalla vanhojen lisenssien toimintaan.
 • Kaikki ikkuna-asetusten arvot näytetään tarvittavalla määrällä desimaaleja entisen yhden desimaalin sijasta.


Työkalut

 • Xsite Manage          (Työkalut - XSite Manage) 
  • Latauspainike sallii nyt myös koko työmaan lataamisen paikalliselle levylle.  
 • Lisätty tuki OGC API Features -verkkopalveluille:          (Työkalut - Verkkopalvelut - OAPIF-haku)  
  • Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta ja Nimistön kyselypalvelu.
  • Toimii pääsääntöisesti samalla tavalla kuin vanha WFS-haku.
  • Käyttää GeoJSON-formaattia, jonka pitää olla lukumuuntimissa.
  • OAPIF haku (OGC API Features) Wiki-artikkeli rajapintapalvelusta.

Kuvassa olevien kohteiden väriä on muokattu.

 •   Raidenuotitukseen asetus kaikkien vaakageometrian muutoskohtien kirjoittamiseen nuotin tulostiedostoon. 


Ikkuna

 • Taiteviivapituusleikkaus hakee mukaan kaikkien pintojen hajapisteen samalla tavalla kuin Taiteviivapoikkileikkaus.          (Ikkuna - Taiteviivapituusleikkaus / Taiteviivapoikkileikkaus)
 • Taiteviivapituusleikkaus ja Taiteviivapoikkileikkaus osaavat nyt hakea myös värilliset keilauspisteet:
  • Poikki- ja pituusleikkaustiedostoissa toimivat samat _SYMBOL ja _SIZE ominaisuudet.
  • Oletuksena alkuperäisen keilaustiedoston pisteen koko (_SIZE) puolitetaan profiilikuvaan.
  • Osaa tarvittaessa käyttää myös tiedostoelementille annettua väriä pisteen värin sijasta.
 • Lisätty Taiteviivapituusleikkauksen ja Taiteviivapoikkileikkausen valikoihin pääsy tiedostoelementin asetuksiin.
  • Asetuksista voi editoida symbolia ja sen kokoa.


Ohje

 • Poistettu valikosta linkki suljetulle keskustelupalstalle.
 • Päivitetty käyttöoikeudet Tietoja-ikkunaan. 
 • No labels